201806290191986782018/C 249/152672018CJC24920180716ET01ETINFO_JUDICIAL20180417101122

Kohtuasi C-267/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Bucureşti (Rumeenia) 17. aprillil 2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA versus Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA


C2492018ET1020120180417ET0015102112

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Bucureşti (Rumeenia) 17. aprillil 2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA versus Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Kohtuasi C-267/18)

2018/C 249/15Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Bucureşti

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA

Vastustaja: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta ( 1 ) artikli 57 lõike 4 punkti g võib tõlgendada nii, et hankelepingu ülesütlemine põhjusel, et osa ehitustööde kohta sõlmiti alltöövõtulepingud hankija loata, kujutab endast tõsist või pidevat puudujääki varasema riigihankelepingu kohase olulise nõude täitmisel, mis viib ettevõtja hankemenetlusest kõrvaldamiseni?


( 1 ) ELT 2014 L 94, lk 65.