201806010261917492018/C 211/182052018CJC21120180618ET01ETINFO_JUDICIAL20180320151511

Kohtuasi C-205/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Piteşti (Rumeenia) 20. märtsil 2018 – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă versus Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea


C2112018ET1510120180320ET0018151151

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Piteşti (Rumeenia) 20. märtsil 2018 – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă versus Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

(Kohtuasi C-205/18)

2018/C 211/18Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Piteşti

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă

Vastustaja: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL artikli 114 lõiget 3, artiklit 151 ja artiklit 153 ning raamdirektiivi 89/391/EMÜ ( 1 ) ning sellele järgnevalt vastu võetud eridirektiivide sätteid tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus see, et liikmesriik kehtestab tähtaegu ja menetlusi, mis piiravad juurdepääsu kohtulikule kaitsele asjades, mis puudutavad töö tegemise kohtade klassifitseerimist eritingimustes töö tegemise kohtadeks ning mille tagajärjel ei tunnustata alles tööle võetud isikute õigusi tööohutusele ja tervishoiule tulenevalt nende tingimuste kindlaksmääramisest vastavalt liikmesriigi õigusnormidele?


( 1 ) Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, lk 1; ELT eriväljaanne 05/01, lk 349).