20.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/27


Euroopa Kohtu presidendi 8. veebruari 2019. aasta määrus (Rechtbank Amsterdami eelotsusetaotlus — Madalmaad) — A, B versus C

(kohtuasi C-750/18) (1)

(2019/C 172/38)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 93, 11.3.2019.