3.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/33


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Cluj (Rumeenia) 10. jaanuaril 2017 – Maria Dicu versus Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

(Kohtuasi C-12/17)

(2017/C 104/48)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Cluj

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Maria Dicu

Kostjad: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2003/88/EÜ (1) artiklit 7 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis ei käsita töötaja puhkuse kestuse kindlaksmääramisel töötatud ajana lapsehoolduspuhkust, mis on võetud kuni lapse kaheaastaseks saamiseni?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 5/4, lk 381).