5.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 399/30


Euroopa Kohtu presidendi 2. augusti 2018. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik, keda toetavad: Belgia Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Itaalia Vabariik

(Kohtuasi C-594/17) (1)

(2018/C 399/39)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 412, 4.12.2017.