23.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 142/13


Euroopa Kohtu (neljas koda) 1. märtsi 2018. aasta otsus (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie eelotsusetaotlus – Rumeenia) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu versus Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

(Kohtuasi C-76/17) (1)

((Eelotsusetaotlus - Tollimaksuga samaväärne maks - ELTL artikkel 30 - Riigisisene maksustamine - ELTL artikkel 110 - Eksporditavatele naftasaadustele kohaldatav maks - Maksukoormuse tarbijale üle kandmata jätmine - Maksukohustuslase maksukoormus - Maksukohustuslase tasutud summade tagasi maksmine))

(2018/C 142/18)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu

Kostjad: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

Resolutsioon

Euroopa Liidu õigust, eriti ELTL artiklit 30 tuleb tõlgendada nii, et maksukohustuslane, kes tegelikult tasus selle artikliga vastuolus oleva samaväärse toimega maksu, peab saama tagasi selleks maksuks tasutud summad ka juhul, kui maksu tasumise mehhanism on liikmesriigi õiguses kujundatud selliselt, et selle maksu tasumise koormus kantakse üle tarbijale.


(1)  ELT C 151, 15.5.2017.