23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 12. oktoobril 2016 – MA.T.I. SUD SpA versus Società Centostazioni SpA

(Kohtuasi C-523/16)

(2017/C 022/07)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: MA.T.I. SUD SpA

Vastustaja: Società Centostazioni SpA

Eelotsuse küsimused

1.

Kuigi liikmesriikide pädevusse kuulub võimalus kehtestada puuduste kõrvaldamiseks mõeldud selgitamise ja täiendamise nõudega kaasnev tasu, siis kas 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 163 artikli 38 lõike 2-bis redaktsioon, mis kehtis kõnealuse hanketeate avaldamise ajal […] ja kus on ette nähtud „rahatrahvi“ tasumine, mille suuruse määrab kindlaks hankija („mitte alla ühe tuhandiku ega üle ühe protsendi hanke maksumusest, kuid igal juhul mitte üle 50 000 euro, mille tasumise tagab hankemenetluses osalemiseks makstud tagatis“), on ühenduse õigusega vastuolus sellest aspektist, et summa on liiga suur ning trahv ise on eelnevalt kindlaks määratud, nii et seda ei saa kohaldada astmeliselt ei lähtuvalt konkreetsest reguleeritavast olukorrast ega kõrvaldatava rikkumise raskusest?

2.

Kas vastasel juhul on seesama 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 163 artikli 38 lõige 2-bis (endiselt eelviidatud kuupäeval kehtinud redaktsioonis) ühenduse õigusega vastuolus, kuna selgitamise ja täiendamise nõude tasulisuses endas võib näha vastuolu põhimõttega, millele selgitamise ja täiendamise nõude institutsioon vastab, nimelt põhimõttega, et hanketurg peab olema konkurentsile maksimaalselt avatud, nii et selle tegevuse, mis on žürii ülesanne, võib järelikult taandada kohustustele, mille õigusnormid seavad talle avalikes huvides, st eelnimetatud eesmärgi saavutamiseks?