15.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 59/18


Üldkohtu 10. detsembri 2015. aasta määrus – Cofely Solelec jt versus parlament

(Kohtuasi T-224/15) (1)

((Tühistamishagi - Ehitustööde hanked - Hankemenetlus - Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine - Vaidlustatud akti kehtetuks tunnistamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2016/C 059/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luksemburg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luksemburg) ja Cofely Fabricom (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid V. Elvinger ja S. Marx, hiljem S. Marx)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: L. Chrétien ja M. Mraz)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadi 27. aprilli 2015. aasta otsus nr 103299, millega lükati tagasi hagejate pakkumus seoses 75. osaga „elekter – toide”, mis esitati hankemenetluses INLO-D-UPIL-T-14-A04, mis puudutab Luxembourgis (Luksemburg) asuva Konrad Adenaueri hoone laiendamise ja moderniseerimise projekti, ning otsus sõlmida leping teise pakkujaga.

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta Euroopa Parlamendi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Cofely Solelec-i, Mannelli & Associés SA ja Cofely Fabricom-i kohtukulud.


(1)  ELT C 205, 22.6.2015.