23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/29


Üldkohtu 6. detsembri 2016. aasta otsus – Tuum versus EUIPO – Thun (TUUM)

(Kohtuasi T-635/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu kujutismärgi TUUM taotlus - Varasem siseriiklik kujutismärk THUN - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2017/C 022/39)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Tuum Srl (San Giustino, Itaalia) (esindaja: advokaat B. Saguatti)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: L. Rampini)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Thun SpA (Bolzano, Itaalia) (esindajad: advokaadid L. Sergi ja G. Muscas)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 3. septembri 2015. aasta otsuse (asi R 2624/2014-1) peale, mis käsitleb Thuni ja Tuumi vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) esimese apellatsioonikoja 3. septembri 2015. aasta otsus (asi R 2624/2014-1).

2.

Lükata vastulause tagasi.

3.

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool kuludest, mis Tuum Srl kandis Üldkohtus ja apellatsioonikojas.

4.

Jätta Thun SpA kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool kuludest, mis Tuum Srl kandis Üldkohtus ja apellatsioonikojas.


(1)  ELT C 16, 18.1.2016.