18.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 437/26


Üldkohtu 7. novembri 2017. aasta otsus – Frame versus EUIPO – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Kohtuasi T-627/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu sõnamärgi BIANCALUNA taotlus - Varasem siseriiklik kujutismärk bianca - Menetlusökonoomia - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Kaupade identsus - Tähiste sarnasus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)))

(2017/C 437/30)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Itaalia) (esindajad: advokaadid E. Montelione, M. Borghese ja R. Giordano)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: S. Bonne)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Saksamaa) (esindaja: advokaat P. Lange)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 7. augusti 2015. aasta otsuse (asi R 2952/2014-5) peale, mis käsitleb Bianca-Modeni ja Frame’i vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Frame Srl-ilt.


(1)  ELT C 68, 22.2.2016.