23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/29


Üldkohtu 29. novembri 2016. aasta otsus – Chic Investments versus EUIPO

(Kohtuasi T-617/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu kujutismärgi eSMOKING WORLD taotlus - Absoluutsed keeldumispõhjused - Kirjeldavus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c - Põhjendamiskohustus))

(2017/C 022/38)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Poola) (esindaja: advokaat K. Jarosiński)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: D. Walicka)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 25. juuni 2015. aasta otsuse (asi R 3227/2014-5) peale, mis käsitleb taotlust registreerida kujutismärk eSMOKING WORLD ELi kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Chic Investments sp. z o.o.-lt.


(1)  ELT C 16, 18.1.2016.