16.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 14/31


Üldkohtu 24. novembri 2016. aasta otsus – CG versus EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

(Kohtuasi T-349/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi P PRO PLAYER taotlus - Varasemad Euroopa Liidu ja siseriiklikud kujutismärgid P ja P PROTECTIVE - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2017/C 014/37)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: CG Verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Körber)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: D. Stoyanova-Valchanova ja M. Fischer)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Perry Ellis International Group Holdings Ltd (Nassau, Bahama) (esindajad: advokaadid O. Günzel ja V. Ahmann)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 28. aprilli 2015. aasta otsuse (asi R 2439/2014-4) peale, mis käsitleb Perry Ellis International Group Holdingsi ja CG Verwaltunggsgesellschafti vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta CG Verwaltungsgesellschaft mbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ja Perry Ellis International Group Holdings Ltd kohtukulud.


(1)  ELT C 294, 7.9.2015.