14.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 419/39


Üldkohtu 29. septembri 2016. aasta otsus – Universal Protein Supplements versus EUIPO (kulturisti kujutis)

(Kohtuasi T-335/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Kulturisti kujutava Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c))

(2016/C 419/49)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Universal Protein Supplements Corp. (New Brunswick, New Jersey, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: S. Malynicz, QC)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: H. O’Neill ja A. Folliard-Monguiral)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 6. märtsi 2015. aasta otsuse (asi R 2958/2014-5) peale, mis käsitleb taotlust registreerida kulturisti kujutav kujutismärk ELi kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Universal Protein Supplements Corp-ilt.


(1)  ELT C 279, 24.8.2015.