23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/24


Üldkohtu 30. novembri 2016. aasta otsus – Fiesta Hotels & Resorts versus EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Kohtuasi T-217/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu kujutismärk PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Varasem siseriiklik ärinimi GRAND HOTEL PALLADIUM - Suhteline keeldumispõhjus - Sellise tähise kaubanduses kasutamine, mis ei ole pelgalt kohaliku tähtsusega - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 ja artikli 53 lõige 1 punkt c))

(2017/C 022/30)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Hispaania) (esindaja: advokaat J.-B. Devaureix)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Hispaania) (esindaja: advokaat D. Solana Giménez)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 23. veebruari 2015. aasta otsuse (asi R 2391/2013-2) peale, mis käsitleb Residencial Palladiumi ja Fiesta Hotels & Resorts’i vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Fiesta Hotels & Resorts, SL-lt.


(1)  ELT C 205, 22.6.2015.