28.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 441/18


Üldkohtu 18. oktoobri 2016. aasta otsus – Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft versus EUIPO (BRAUWELT)

(Kohtuasi T-56/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu sõnamärgi BRAUWELT taotlus - Absoluutsed keeldumispõhjused - Kirjeldavus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c - Kasutamise käigus omandatud eristusvõime - Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 - Õigus olla ära kuulatud - Põhjendamiskohustus - Määruse nr 207/2009 artikkel 75))

(2016/C 441/22)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG, (Nürnberg, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Höfler)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: A. Schifko)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 4. detsembri 2014. aasta otsuse (asi R 1121/2014-4) peale, mis käsitleb sõnamärgi BRAUWELT registreerimist ELi kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG-lt.


(1)  ELT C 118, 13.4.2015.