3.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 364/31


Avaliku Teenistuse Kohtu (teise koja) 19. juuli 2016. aasta otsus – Opreana versus komisjon

(Kohtuasi F-67/15) (1)

((Avalik teenistus - Ajutine teenistuja - Ajutine teenistuja, kes täitab alalist ametikohta - Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine - Rasedus - Huve kahjustav akt - Huve kahjustava akti vastuvõtja ei ole pädev - Õigus olla ära kuulatud - Hoolitsemiskohustus))

(2016/C 364/35)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Luisa Opreana (Arlon, Belgia) (esindajad: advokaat A. Salerno, hiljem advokaadid A. Salerno ja P. Singer)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta hageja leping pikendamata pärast selle lõppemise kuupäeva, mis oli hageja raseduse lõpus.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Komisjoni otsus jätta pikendamata Luisa Opreana ajutise teenistuja leping, mis lõppes 31. augustil 2014.

2.

Jätta Euroopa Komisjoni kanda tema enda kohtukulud ja mõista temalt välja L.Opreana kohtukulud.


(1)  ELT C 213, 29.6.2015, lk 50