23.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 389/49


Üldkohtu 25. septembri 2015. aasta otsus – August Storck versus Siseturu Ühtlustamise Amet (2good)

(Kohtuasi T-366/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärgi 2good taotlus - Reklaamlausest koosnev kaubamärk - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2015/C 389/54)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: August Storck KG (Berliin, Saksamaa) (esindajad: advokaadid I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum ja T. Melchert)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: S. Palmero Cabezas)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 27. veebruari 2014. aasta otsuse (asi R 996/2013-1) peale, mis käsitleb taotlust registreerida sõnamärk 2good ühenduse kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja August Storck KG-lt.


(1)  ELT C 253, 4.8.2014.