6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/31


Avaliku Teenistuse Kohtu 14. juuli 2014. aasta määrus – DJ versus AESA

(Kohtuasi F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Kohtumenetluse keel: inglise

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 85, 22.3.2014, lk 27.