28.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 129/19


Üldkohtu 12. märtsi 2014. aasta otsus – Globosat Programadora versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Kohtuasi T-348/12) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi SPORT TV INTERNACIONAL taotlus - Varasem siseriiklik kujutismärk SPORTV - Suhteline keeldumispõhjus - Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõige 2 ja määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskiri 22))

2014/C 129/24

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brasiilia) (esindaja: advokaat S. Micallef)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Sport TV Portugal, SA (Lissabon, Portugal) (esindajad: advokaadid B. Braga da Cruz ja J. Pimenta)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda koja 23. mai 2012. aasta otsuse (asi R 2079/2010-4) peale, mis käsitleb Globosat Programadora Ltda ja Sport TV Portugal, SA vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Globosat Programadora Ltda-lt.


(1)  ELT C 311, 13.10.2012.