11.8.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 243/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank te Rotterdam (Madalmaad) 18. mail 2012. aastal — kriminaalasi EBS Le Relais Nord-Pas-De-Calais’ süüdistuses

(Kohtuasi C-240/12)

2012/C 243/08

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank te Rotterdam

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

EBS Le Relais Nord-Pas-De-Calais

Eelotsuse küsimused

1.

Kas meritsi toimuva jäätmesaadetise veo korral ELi liikmesriigist (käesoleval juhul Prantsusmaalt) riiki, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust (käesoleval juhul Araabia Ühendemiraadid), on tegemist „transiidiga” määruste nr 259/93 (1) ja nr 1013/2006 (2) tähenduses, kui teel sildutakse mõne teise ELi liikmesriigi sadamas (käesoleval juhul Rotterdamis)?

2.

Kas esimesele küsimusele vastamine sõltub sellest, kas need jäätmed

ladustatakse ja/või laaditakse ümber nimetatud sadamas ja/või

tuuakse maale ja/või

registreeritakse impordi tollivormistuseks?


(1)  Nõukogu 1. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 259/93 jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ning ühendusest väljaveo korral (EÜT L 30, lk 1; ELT eriväljaanne 15/02, lk 176).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, lk 1).