26.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 313/24


Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — „Rauscher” Consumer Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet (tampooni kujutis)

(Kohtuasi T-492/11) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Hügieenitampooni kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b)

2013/C 313/47

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja:„Rauscher” Consumer Products GmbH (Viin, Austria) (esindaja: advokaat M. Stütz)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: D. Walicka)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 20. juuli 2011. aasta (asi R 2168/2010-1) otsuse peale, mis käsitleb hügieenitampooni kujutava tähise registreerimist ühenduse kaubamärgina.

Resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta menetluse kulud „Rauscher” Consumer Products GmbH kanda.


(1)  ELT C 355, 3.12.2011.