9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/13


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola Vabariik) 1. aprillil 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. ja Minister Finansów

(Kohtuasi C-160/11)

2011/C 204/25

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse ja kassatsioonkaebuse esitaja: Bawaria Motors Spółka z o.o., Minister Finansów

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 26. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (1), artikli 313 lõike 1 ja artikli 314 sätteid koostoimes artikliga 136 ja artikliga 315 tuleb tõlgendada nii, et nende kohaselt võib maksukohustuslastest edasimüüjate teostatud kasutatud kaupade tarnetele kohaldatavat „kasuminormi maksustamise” erikorda ka siis kohaldada, kui nad müüvad edasi ostetud sõiduautosid ja muid mootorsõidukeid, mille suhtes kohaldati Poola siseriiklike sätete kohaselt rahandusministri 28. novembri 2008. aasta määruse käibemaksuseaduse normide rakendamiseks (Dziennik Ustaw, edaspidi „Dz. U.”, nr 212, punkt 1336; muudetud kujul) § 13 lõike 1 punkti 5 alusel sõiduautode ja muude mootorsõidukite tarnete maksuvabastust, kui tarne on teostatud maksukohustuslaste poolt, kellel oli nende soetamisel ainult osaline sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus vastavalt 11. märtsi 2004. aasta käibemaksuseaduse (Dz. U. nr 54, punkt 535; muudetud kujul) artikli 86 lõikele 3, kui nende sõiduautode ja muude mootorsõidukite puhul oli tegemist kasutatud kaupadega käibemaksuseaduse artikli 43 lõike 2 ja direktiivi 2006/112 artikli 311 lõike 1 punkti 1 tähenduses?


(1)  ELT L 347, lk 1.