Üldkohtu (neljas koda) 29. veebruari 2012. aasta otsus – Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(kohtuasi T‑525/10)

Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse sõnamärgi SERVO SUO taotlus – Varasem ühenduse sõnamärk SERVUS – Suhtelised keeldumispõhjused – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b

Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus (nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 22, 60, 65)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 16. augusti 2010. aasta otsuse peale (asi R 1571/2009‑2), mis tehti vastulausemenetluses Weinkellerei Lenz Moser AG ja Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antoniolt.