6.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 232/39


Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 25. mai 2011. aasta otsus — Bombín Bombín versus komisjon

(Kohtuasi F-22/10) (1)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Puhkus isiklikel põhjustel - Põhipuhkus - Puhkuse ülekandmine - Teenistuse lõpetanud ametnik - Rahaline hüvitis)

2011/C 232/68

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Luis María Bombín Bombín (Rooma, Itaalia) (esindaja: advokaat R. Pardo Pedernera)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Ese

Tühistamishagi komisjoni otsuse peale, millega keeldutakse hageja pensionile jäämisel talle hüvitise määramisest üle 12 kasutamata puhkusepäeva eest.

Resolutsioon

1.

Jätta L. M. Bombín Bombíni hagi rahuldamata.

2.

Mõista kõik kohtukulud välja L. M. Bombín Bombínilt.


(1)  ELT C 148, 5.6.201., lk 54.