15.1.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 13/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 2. novembril 2010 — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc versus Comptroller-General of Patents

(Kohtuasi C-518/10)

()

2011/C 13/39

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc

Vastustaja: Comptroller General of Patents

Eelotsuse küsimus

Kui kriteerium otsustamaks, kas toodet „kaitseb kehtiv aluspatent” vastavalt [TKT] määruse (1) artikli 3 punktile a, hõlmab hinnangu andmist või seisneb hinnangu andmises sellele, kas toote tarnimisega rikutaks aluspatenti, siis kas seda analüüsi mõjutab see, kui rikkumine seisneb selles, et kaudselt või kaasaaitavalt rikutakse ühenduse patendikonventsiooni artiklit 26, mis on Ühendkuningriigis rakendatud seaduse Patents Act 1977 paragrahvi 60 lõikega 2, ja teiste ühenduse liikmesriikide vastavaid õigusnorme?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (ELT L 152, lk 1).