9.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 274/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de apel Craiova (Rumeenia) 6. juulil 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu versus Victor Vinel Iljac

(Kohtuasi C-336/10)

()

2010/C 274/11

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de apel Craiova

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitajad: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Vastustaja: Victor Vinel Iljac.

Eelotsuse küsimused

Kas ELTL artikli 110 (endine EÜ artikkel 90) esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et see keelab liikmesriigil kehtestada tasu, mida iseloomustavad samad tunnused nagu valitsuse erakorralise määrusega nr 50/2008 kehtestatud saastetasu, mis on ette nähtud siis, kui Rumeenias registreeritakse imporditud kasutatud mootorsõidukeid, mis on mõnes teises Euroopa Liidu liikmeriigis varem registreeritud, samas kui seda tasu ei võeta Rumeenias registreeritud kasutatud mootorsõidukite pealt nende edasimüümise, seega uue registreerimise korral, arvestades, et selline tasu võib kujutada endast teistest liikmeriikidest pärit toodetele kehtestatud riigimaksu, mis neid tooteid kaudselt diskrimineerib, kui võrrelda seda kodumaiste toodete maksustamisega?