Üldkohtu (kuues koda) 20. septembri 2012. aasta otsus – DEI vs. komisjon

(kohtuasi T-421/09)

Konkurents – Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine – Kreeka pruunsöe tarnimise turg ja elektrienergia hulgimüügiturg – Otsus, millega kehtestatakse konkreetsed meetmed leevendamaks konkurentsivastast mõju, mis tuleneb EÜ artikli 86 lõike 1 koosmõjus EÜ artikliga 82 rikkumisest, mida on tuvastatud varasema otsusega – EÜ artikli 86 lõige 3 – Varasema otsuse tühistamine

Tühistamishagi – Vaidlustatud akt – Otsus, millega kehtestatakse konkreetsed meetmed, et leevendada nende rikkumiste konkurentsivastast mõju, mis on tuvastatud varasema otsusega – Õigusliku aluse puudumine – Tühistamine (EÜ artikli 86 lõige 3; ELTL artikkel 263) (vt punktid 38–40)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 4. augusti 2009. aasta otsus K(2009) 6244 (lõplik), millega kehtestatakse konkreetsed meetmed, et leevendada nende rikkumiste konkurentsivastast mõju, mille komisjon tuvastas 5. märtsi 2008. aasta otsusega, mis käsitleb Kreeka Vabariigi poolt DEI-le pruunsöe kaevandamiseks õiguste andmist või nende säilitamist.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 4. augusti 2009. aasta otsus K(2009) 6244 (lõplik), millega kehtestatakse konkreetsed meetmed, et leevendada nende rikkumiste konkurentsivastast mõju, mille komisjon tuvastas 5. märtsi 2008. aasta otsusega, mis käsitleb Kreeka Vabariigi poolt Dimosia Epicheirisi Ilektrismou’le (DEI) pruunsöe kaevandamiseks õiguste andmist või nende säilitamist.

2.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja DEI kohtukulud.

3.

Kreeka Vabariik kannab ise oma kohtukulud.