Üldkohtu (neljas koda) 26. septembri 2012. aasta otsus – Serrano Aranda vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Burg Groep (LE LANCIER)

(kohtuasi T-265/09)

Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse sõnamärgi LE LANCIER taotlus – Varasemad siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid EL LANCERO – Suhtelised keeldumispõhjused – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b – Vastulause tagasilükkamine

1.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Segiajamise tõenäosuse hindamine – Tingimused (Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 15 ja 16, 43, 74 ja 75)

2.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Sõnamärk LE LANCIER – Sõna- ja kujutismärk EL LANCERO (Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 18, 70 ja 76)

3.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasus – Hindamiskriteeriumid – Üksteist täiendavad kaubad (Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 22 ja 34)

4.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Asjaomaste kaubamärkide sarnasus – Hindamiskriteeriumid – Mitmeosaline kaubamärk (Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 51 ja 52)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 27. märtsi 2009. aasta otsuse peale (kohtuasi R 366/2008-1), mis käsitleb Enrique Serrano Aranda ja Burg Groep BV vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Enrique Serranolt.