17.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 80/26


Üldkohtu 6. veebruari 2012. aasta määrus — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia versus komisjon

(Kohtuasi T-337/09) (1)

2012/C 80/44

Kohtumenetluse keel: hispaania

Seitsmenda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 256, 24.10.2009.