10.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 175/42


Üldkohtu 2. aprilli 2014. aasta määrus – CNIPT versus komisjon

(Kohtuasi T-302/09) (1)

((Riigiabi - Raamprogramm, mis käsitleb meetmeid, mida võivad võtta Prantsusmaal tunnustatud põllumajandusvaldkonna tootmisharudevahelised organisatsioonid esindatud põllumajandusharu liikmete huvides - Rahastamine kohustuslikuks muudetud vabatahtlikest maksetest - Otsus, millega abikava tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks - Otsuse tühistamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

2014/C 175/57

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid V. Ledoux ja B. Néouze)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Stromsky ja C. Urraca Caviedes, hiljem B. Stromsky ja S. Thomas ja lõpuks M. Stromsky)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 10. detsembri 2008. aasta otsus C(2008) 7846 (lõplik) riigiabi nr 561/2008 kohta seoses raamprogrammiga, mis käsitleb meetmeid, mida võivad võtta Prantsusmaal tunnustatud põllumajandusvaldkonna tootmisharudevahelised organisatsioonid esindatud põllumajandusharu liikmete huvides.

Resolutsioon

1.

Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


(1)  ELT C 244, 10.10.2009.