6.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 232/25


Üldkohtu 28. juuni 2011. aasta otsus — ATB Norte versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

(Kohtuasi T-476/09) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulause menetlus - Ühenduse kujutismärgi BRICO CENTER taotlus - Varasemad ühenduse kujutismärgid ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ja CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

2011/C 232/43

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ATB Norte, SL (Burgos, Hispaania) (esindajad: advokaadid P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver ja G. Marín Raigal, hiljem advokaat F. Brandolini Kujman)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: O. Montalto et G. Mannucci)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Bricocenter Italia Srl (Rozzano, Itaalia) (esindajad: advokaadid G. Ghidini, M. Mergati ja C. Signorini)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 24. septembri 2009. aasta otsuse peale (asi R 1006/2008-4), mis käsitleb ATB Norte, SL-i ja Bricocenter Italia Srl’i vahelist vastulausemenetlust

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 24. septembri 2009. aasta otsus (asi R 1006/2008-4) osas, milles sellega rahuldati Bricocenter Italia Srl’i kaebus apellatsioonikojale seonduvalt järgmiste teenustega: „reklaam” ja „ärijuhtimine”, mille kohta oli ühenduse kaubamärgi taotlus esitatud.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta ATB Norte, SL-i, Bricocenter Italia ja Siseturu Ühtlustamise Ameti Üldkohtu kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 24, 30.1.2010.