26.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 63/26


Üldkohtu 19. jaanuari 2011. aasta otsus — Häfele versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Topcom Europe (Topcom)

(Kohtuasi T-336/09) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi Topcom taotlus - Varasemad ühenduse ja Beneluxi sõnamärgid TOPCOM - Suhteline keeldumispõhjus - Segiaajamise tõenäosus - Kaupade sarnasus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

2011/C 63/50

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J. Dönch ja M. Eck)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Topcom Europe (Heverlee, Belgia) (esindaja: advokaat P. Maeyaert)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 5. juuni 2009. aasta otsuse peale (asi R 1500/2008-2), mis tehti Topcom Europe NV ja Häfele GmbH & Co. KG vahelises vastulausemenetluses

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud, sealhulgas Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikoja menetlusega seoses Topcom Europe NV kantud vältimatud kulud välja Häfele GmbH & Co. KG-lt.


(1)  ELT C 256, 24.10.2009.