Üldkohtu (viies koda) 23. septembri 2011. aasta otsus – NEC Display Solutions Europe vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – C More Entertainment (see more)

(kohtuasi T‑501/08)

Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse kujutismärgi see more taotlus – Varasemad siseriiklikud sõnamärgid CMORE – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b

1.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus (nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 21, 22 ja 58)

2.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Varasema kaubamärgi nõrk eristusvõime – Mõju (nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punkt 57)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 28. augusti 2008. aasta selle otsuse (asi R 1388/2007‑4) peale, mis käsitleb C More Entertainment AB ja NEC Display Solutions Europe GmbH vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja NEC Display Solutions Europe GmbH‑lt.