Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 27. septembri 2007. aasta otsus – komisjon vs. Hispaania

(kohtuasi C‑465/06)

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Direktiiv 2003/98/EÜ – Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine – Ettenähtud tähtajaks ülevõtmata jätmine

Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Põhjendatuse kontrollimine Euroopa Kohtu poolt – Arvesse võetav olukord – Olukord põhjendatud arvamuses määratud tähtaja lõpul (EÜ artikkel 226) (vt punkt 8)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiivi avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (ELT L 345, lk 90; ELT eriväljaanne 13/32, lk 701) täitmiseks vajalike õigusnormide ettenähtud tähtajaks ülevõtmata jätmine.

Resolutiivosa

1.

Kuna Hispaania Kuningriik ei ole vastu võtnud vajalikke haldus‑ ja õigusnorme, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiivi avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud nimetatud direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.