14.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 474/38


Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavate paranduskoefitsientide ajakohastamine 2022. aastal (1)

(2022/C 474/10)

1.1.   

Personalieeskirjade artikli 66 kohane tabel, milles esitatakse igakuised põhipalgad, mida kohaldatakse alates 1. juulist 2022 tegevusüksuste AD ja AST iga palgaastme ja -järgu suhtes:

1.7.2022

PALGAJÄRK

PALGAASTE

1

2

3

4

5

16

20 856,62

21 733,04

22 646,29

 

 

15

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 572,40

20 856,62

14

16 292,34

16 976,99

17 690,38

18 182,55

18 433,77

13

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 070,35

16 292,34

12

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 203,49

14 399,73

11

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 553,51

12 726,95

10

9 941,81

10 359,56

10 794,90

11 095,21

11 248,49

9

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 806,31

9 941,81

8

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 667,15

8 786,88

7

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 660,31

7 766,14

6

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 770,43

6 863,97

5

5 361,87

5 587,18

5 821,96

5 983,94

6 066,59

4

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 288,80

5 361,87

3

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 674,40

4 739,00

2

3 701,91

3 857,46

4 019,56

4 131,40

4 188,45

1

3 271,87

3 409,35

3 552,61

3 651,48

3 701,91

2.   

Personalieeskirjade artikli 66 kohane tabel, milles esitatakse igakuised põhipalgad, mida kohaldatakse alates 1. juulist 2022 tegevusüksuse AST/SC iga palgaastme ja -järgu suhtes:

1.7.2022

PALGAJÄRK

 

PALGAASTE

1

2

3

4

5

6

5 319,31

5 542,85

5 775,76

5 936,43

6 018,46

5

4 701,38

4 898,94

5 105,53

5 246,82

5 319,31

4

4 155,24

4 329,84

4 511,80

4 637,32

4 701,38

3

3 672,53

3 826,85

3 987,69

4 098,60

4 155,24

2

3 245,90

3 382,31

3 524,45

3 622,49

3 672,53

1

2 868,84

2 989,40

3 115,02

3 201,66

3 245,90

3.   

Tabel, milles esitatakse Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide suhtes vastavalt personalieeskirjade artiklile 64 kohaldatavad paranduskoefitsiendid, sealhulgas:

alates 1. juulist 2022 ametnike ja muude teenistujate töötasude suhtes vastavalt personalieeskirjade artiklile 64 kohaldatavad paranduskoefitsiendid (järgneva tabeli 2. veerg);

alates 1. jaanuarist 2023 ametnike ja muude teenistujate ülekannete suhtes vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 17 lõikele 3 kohaldatavad paranduskoefitsiendid (järgneva tabeli 3. veerg);

alates 1. juulist 2022 pensionide suhtes vastavalt personalieeskirjade XIII lisa artikli 20 lõikele 1 kohaldatavad paranduskoefitsiendid (järgneva tabeli 4. veerg).

 

Töötasu

Ülekanne

Pension

Riik/koht

1.7.2022

1.1.2023

1.7.2022

Bulgaaria

65,0

60,9

 

Tšehhi

95,5

82,8

 

Taani

134,7

136,5

136,5

Saksamaa

100,6

100,6

100,6

Karlsruhe

95,6

 

 

München

112,2

 

 

Eesti

94,1

98,1

 

Iirimaa

136,3

129,0

129,0

Kreeka

89,4

84,8

 

Hispaania

97,4

93,4

 

Prantsusmaa

116,8

107,7

107,7

Horvaatia

80,0

69,9

 

Itaalia

94,7

94,1

 

Varese

92,0

 

 

Küpros

82,6

82,9

 

Läti

85,9

80,9

 

Leedu

87,4

76,6

 

Ungari

69,6

58,8

 

Malta

92,1

94,7

 

Madalmaad

109,8

110,7

110,7

Austria

108,8

110,6

110,6

Poola

71,7

62,0

 

Portugal

95,5

89,7

 

Rumeenia

70,1

59,1

 

Sloveenia

87,1

83,6

 

Slovakkia

81,3

80,9

 

Soome

117,3

118,9

118,9

Rootsi

124,9

114,3

114,3

Ühendkuningriik

 

 

125,4

4.1.   

Alates 1. juulist 2022 on personalieeskirjade artikli 42a teises lõigus osutatud lapsehoolduspuhkuse toetus 1 123,91 eurot.

4.2.   

Alates 1. juulist 2022 on personalieeskirjade artikli 42a kolmandas lõigus osutatud lapsehoolduspuhkuse toetus 1 498,55 eurot.

5.1.   

Alates 1. juulist 2022 on personalieeskirjade VII lisa artikli 1 lõikes 1 osutatud majapidamistoetuse põhiosa 210,20 eurot.

5.2.   

Alates 1. juulist 2022 on personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõikes 1 osutatud ülalpeetava lapse toetus 459,32 eurot.

5.3.   

Alates 1. juulist 2022 on personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõikes 1 osutatud õppetoetus 311,65 eurot.

5.4.   

Alates 1. juulist 2022 on personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõikes 2 osutatud õppetoetus 112,21 eurot.

5.5.   

Alates 1. juulist 2022 on personalieeskirjade artiklis 69 ja VII lisa artikli 4 lõike 1 teises lõigus osutatud kodumaalt eemalviibimise toetus vähemalt 623,01 eurot.

5.6.   

Alates 1. juulist 2022 on muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 134 osutatud kodumaalt eemalviibimise toetus 447,87 eurot.

6.1.   

Alates 1. juulist 2022 kohaldatakse personalieeskirjade VII lisa artikli 7 lõikes 2 osutatud kilomeetrite eest makstavat toetust järgmiselt:

0 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

0–200 km

0,2317 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

201–1 000 km

0,3863 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

1 001 –2 000  km

0,2317 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

2 001 –3 000  km

0,0771 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

3 001 –4 000  km

0,0372 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

4 001 –10 000  km

0 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa selle osa puhul, mis ületab

10 000 km.

6.2.   

Alates 1. juulist 2022 lisandub personalieeskirjade VII lisa artikli 7 lõikes 2 osutatud kilomeetrite eest makstavale toetusele kindlasummaline lisahüvitis summas:

115,86 eurot, kui lõikes 1 osutatud kohtade geograafiline vahemaa on vahemikus 600–1 200 km;

231,72 eurot, kui lõikes 1 osutatud kohtade geograafiline vahemaa on üle 1 200 km.

7.1.   

Alates 1. jaanuarist 2023 kohaldatakse personalieeskirjade VII lisa artikli 8 lõikes 2 osutatud kilomeetrite eest makstavat toetust järgmiselt:

0 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

0–200 km

0,4672 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

201–1 000 km

0,7787 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

1 001 –2 000  km

0,4672 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

2 001 –3 000  km

0,1556 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

3 001 –4 000  km

0,0751 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

4 001 –10 000  km

0 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa selle osa puhul, mis ületab

10 000 km.

7.2.   

Alates 1. jaanuarist 2023 lisandub personalieeskirjade VII lisa artikli 8 lõikes 2 osutatud kilomeetrite eest makstavale toetusele kindlasummaline lisahüvitis summas:

233,58 eurot juhul, kui teenistuskoha ja päritolukoha geograafiline vahemaa on vahemikus 600–1 200 km;

467,12 eurot juhul, kui teenistuskoha ja päritolukoha geograafiline vahemaa on üle 1 200 km.

8.   

Alates 1. juulist 2022 on personalieeskirjade VII lisa artikli 10 lõikes 1 osutatud päevaraha:

48,28 eurot ametniku puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele;

38,94 eurot ametniku puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

9.   

Alates 1. juulist 2022 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 24 lõikes 3 osutatud sisseseadmistoetuse alampiir:

1 374,47 eurot teenistuja puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele;

817,25 eurot teenistuja puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

10.1.   

Alates 1. juulist 2022 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28a lõike 3 teises lõigus osutatud töötuskindlustushüvitise alam- ja ülempiir:

1 648,40 eurot (alampiir);

3 296,81 eurot (ülempiir).

10.2.   

Alates 1. juulist 2022 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28a lõikes 7 osutatud kindlasummaline toetus:

1 498,55 eurot.

11.   

Tabel, milles esitatakse alates 1. juulist 2022 kohaldatavad muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 93 osutatud põhipalkade astmete summad:

TEGEVUSÜKSUS

1.7.2022

PALGAJÄRK

 

 

TEGEVUSÜKSUS

PALGAASTE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

7 189,80

7 339,32

7 491,93

7 647,74

7 806,79

7 969,13

8 134,84

 

17

6 354,54

6 486,67

6 621,57

6 759,28

6 899,84

7 043,32

7 189,80

 

16

5 616,29

5 733,08

5 852,31

5 974,01

6 098,26

6 225,09

6 354,54

 

15

4 963,81

5 067,04

5 172,43

5 279,99

5 389,80

5 501,87

5 616,29

 

14

4 387,16

4 478,39

4 571,53

4 666,59

4 763,67

4 862,69

4 963,81

 

13

3 877,47

3 958,12

4 040,42

4 124,46

4 210,22

4 297,78

4 387,16

III

12

4 963,75

5 066,96

5 172,35

5 279,89

5 389,68

5 501,76

5 616,17

 

11

4 387,13

4 478,34

4 571,47

4 666,52

4 763,57

4 862,63

4 963,75

 

10

3 877,46

3 958,09

4 040,40

4 124,43

4 210,19

4 297,75

4 387,13

 

9

3 427,03

3 498,29

3 571,04

3 645,32

3 721,12

3 798,48

3 877,46

 

8

3 028,92

3 091,91

3 156,21

3 221,83

3 288,84

3 357,23

3 427,03

II

7

3 426,95

3 498,24

3 570,98

3 645,25

3 721,10

3 798,48

3 877,47

 

6

3 028,79

3 091,76

3 156,08

3 221,72

3 288,72

3 357,13

3 426,95

 

5

2 676,85

2 732,52

2 789,36

2 847,38

2 906,59

2 967,06

3 028,79

 

4

2 365,82

2 415,03

2 465,27

2 516,55

2 568,88

2 622,31

2 676,85

I

3

2 914,51

2 974,99

3 036,75

3 099,76

3 164,08

3 229,76

3 296,81

 

2

2 576,55

2 630,02

2 684,61

2 740,32

2 797,20

2 855,26

2 914,51

 

1

2 277,79

2 325,07

2 373,31

2 422,56

2 472,85

2 524,17

2 576,55

12.   

Alates 1. juulist 2022 on muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 94 osutatud sisseseadmistoetuse alampiir:

1 033,84 eurot teenistuja puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele;

612,96 eurot teenistuja puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

13.1.   

Alates 1. juulist 2022 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 96 lõike 3 teises lõigus osutatud töötuskindlustushüvitise alam- ja ülempiir:

1 236,30 eurot (alampiir);

2 472,57 eurot (ülempiir).

13.2.   

Alates 1. juulist 2022 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 96 lõikes 7 osutatud kindlasummaline toetus 1 123,91 eurot.

13.3.   

Alates 1. juulist 2022 on muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 136 osutatud töötuskindlustushüvitise alam- ja ülempiir:

1 087,66 eurot (alampiir);

2 559,24 eurot (ülempiir).

14.   

Nõukogu määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76 (2) artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus ette nähtud hüvitised vahetustega töö eest:

471,12 eurot;

711,08 eurot;

777,48 eurot;

1 059,95 eurot.

15.   

Alates 1. juulist 2022 kohaldatakse nõukogu määruse (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68 (3) artiklis 4 osutatud summade suhtes koefitsienti 6,8007.

16.   

Tabel, milles esitatakse alates 1. juulist 2022 kohaldatavad personalieeskirjade XIII lisa artikli 8 lõikes 2 osutatud summad:

1.7.2022

PALGAJÄRK

PALGAASTE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

20 856,62

21 733,04

22 646,29

 

 

 

 

 

15

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 572,40

20 856,62

21 733,04

 

 

14

16 292,34

16 976,99

17 690,38

18 182,55

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 856,62

13

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 070,35

16 292,34

 

 

 

12

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 203,49

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 292,34

11

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 553,51

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 399,73

10

9 941,81

10 359,56

10 794,90

11 095,21

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 726,95

9

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 806,31

9 941,81

 

 

 

8

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 667,15

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 941,81

7

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 660,31

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 786,88

6

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 770,43

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 766,14

5

5 361,87

5 587,18

5 821,96

5 983,94

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 863,97

4

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 288,80

5 361,87

5 587,18

5 821,96

6 066,59

3

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 674,40

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 361,87

2

3 701,91

3 857,46

4 019,56

4 131,40

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 739,00

1

3 271,87

3 409,35

3 552,61

3 651,48

3 701,91

 

 

 

17.   

Alates 1. juulist 2022 on enne 1. maid 2004 jõus olnud personalieeskirjade VII lisa artiklis 4a nimetatud kindlasummaline toetus personalieeskirjade XIII lisa artikli 18 lõike 1 kohaldamise eesmärgil määratud alljärgnevalt:

162,53 eurot kuus ametniku puhul, kes kuulub palgaastmesse C4 või C5;

249,19 eurot kuus ametniku puhul, kes kuulub palgaastmesse C1, C2 või C3.

18.   

Tabel, milles esitatakse alates 1. juulist 2022 kohaldatavad muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 133 osutatud põhipalkade astmete summad:

Palgaaste

1

2

3

4

5

6

7

Põhipalk täisajaga töötamisel

2 071,92

2 413,79

2 617,04

2 837,43

3 076,35

3 335,44

3 616,32

Palgaaste

8

9

10

11

12

13

14

Põhipalk täisajaga töötamisel

3 920,88

4 251,04

4 609,01

4 997,14

5 417,97

5 874,21

6 368,88

Palgaaste

15

16

17

18

19

 

 

Põhipalk täisajaga töötamisel

6 905,20

7 486,70

8 117,17

8 800,70

9 541,84

 

 

19.   

Arvestusperioodil Bulgaarias, Eestis, Horvaatias, Itaalias (Varese), Küprosel, Poolas, Rootsis, Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias, Taanis ja Ungaris ametisse nimetatud töötajate puhul tuleks kõiki eespool punktides 1–18 esitatud viiteid 1. juulile 2022 käsitada viidetena 16. maile 2022 kooskõlas personalieeskirjade XI lisa artikli 8 lõike 2 punktiga a.

20.   

Arvestusperioodil Kreekas, Leedus, Lätis, Portugalis ja Tšehhis ametisse nimetatud töötajate puhul tuleks kõiki eespool punktides 1–18 esitatud viiteid 1. juulile 2022 käsitada viidetena 1. maile 2022 kooskõlas personalieeskirjade XI lisa artikli 8 lõike 2 punktiga b.

21.   

Arvestusperioodil Bulgaarias, Eestis, Horvaatias, Iirimaal, Kreekas, Küprosel, Poolas, Portugalis, Rootsis, Rumeenias, Taanis ja Ungaris elavate pensionäride puhul tuleks kõiki eespool punktides 1–18 esitatud viiteid 1. juulile 2022 käsitada viidetena 16. maile 2022 kooskõlas personalieeskirjade XI lisa artikli 8 lõike 2 punktiga a.

22.   

Arvestusperioodil Leedus, Lätis, Slovakkias ja Tšehhis elanud pensionäride puhul tuleks kõiki eespool punktides 1–18 esitatud viiteid 1. juulile 2022 käsitada viidetena 1. maile 2022 kooskõlas personalieeskirjade XI lisa artikli 8 lõike 2 punktiga b.


(1)  Eurostati 28. oktoobri 2022. aasta aruanne ELi ametnike töötasude ja pensionide iga-aastase ajakohastamise kohta 2022. aastal kooskõlas Euroopa Liidu ametnike ja teiste teenistujate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artiklitega 64 ja 65 ning XI lisaga, kohandades alates 1. juulist 2022 ELi töötajate töötasusid ja pensionile jäänud töötajate pensione ning ajakohastades alates 1. juulist 2022 paranduskoefitsiente, mida kohaldatakse ELis ja EList väljaspool asuvates teenistuskohtades töötavate töötajate töötasude suhtes, pensionile jäänud töötajate pensionide suhtes vastavalt nende elukohariigile ja pensionide ülekannete suhtes (Ares(2022)7485371).

(2)  Nõukogu 9. veebruari 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on õigus saada hüvitist vahetustega töö eest, ning selle hüvitise määrad ja maksmise tingimused (EÜT L 38, 13.2.1976, lk 1). Määrust on täiendatud määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 1307/87 (EÜT L 124, 13.5.1987, lk 6).

(3)  Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 8).