29.5.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 181/13


Ravimite müügilubasid käsitlevate Euroopa Liidu otsuste kokkuvõte alates 1. aprillist 2020 kuni 30. aprillini 2020

(Direktiivi 2001/83/EÜ (1) artikli 34 või direktiivi 2001/82/EÜ (2) artikli 38 kohaselt vastu võetud otsused)

(2020/C 181/02)

—   Riikliku müügiloa väljaandmine, säilitamine või muutmine

Otsuse tegemise kuupäev

Ravimi nimetus(ed)

Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus (INN)

Müügiloa omanik(ud)

Asjaomane liikmesriik

Teatamise kuupäev

17.4.2020

Veterinary medicinal products containing tylosin base (as a single active substance) presented as solutions for injection for intramuscular use in pigs

Tylosin base

Vt lisa

Vt lisa

20.4.2020


(1)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.

(2)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1.


LISA

Veterinaarravimite nimetuste, ravimvormide, tugevuste, loomaliikide, manustamisviiside, taotlejate ja müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides

ELi/EMP liikmesriik

Müügiloa taotleja/hoidja

Nimetus

Rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus

Tugevus

Ravimvorm

Loomaliigid

Manustamisviis

Austria

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Austria

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Austria

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Tylan 200 mg/ml – Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Austria

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Austria

Vetoquinol Österreich GmbH

Gußhausstraße 14/5

1040 Vienna

Austria

Tylucyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Belgia

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Belgia

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Belgia

Eli Lilly Benelux NV

Division Elanco Animal Health

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Belgium

Tylan 200

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Belgia

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Belgia

Vetoquinol NV/SA

Kontichsesteenweg 42

2630 Aartselaar

Belgium

Tylucyl 200

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Bulgaaria

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Pharmasin 50 solution for injection

Tülosiin (alusena)

50 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Bulgaaria

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B - 50 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine, dogs and cats

Tülosiin (alusena)

50 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Bulgaaria

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B - 200 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine and dogs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Bulgaaria

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Bulgaaria

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Bulgaaria

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pighs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Horvaatia

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet, 200 mg/ml, otopina za injekciju za goveda i svinje

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Horvaatia

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl, 200 mg/mL, otopina za injekciju za goveda i svinje

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Küpros

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml Solution for Injection for pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Küpros

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Tšehhi Vabariik

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet, 200 mg/ml, Injekční roztok pro skot a prasata

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Tšehhi Vabariik

Vétoquinol s. r. o.

Zámečnická 411

288 02 Nymburk

Czech Republic

Tylucyl 200 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Taani

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Taani

Ceva Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2

DK-7100 Vejle

Denmark

Tiljet

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Taani

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan Vet.

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Taani

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Tylamasin

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Taani

Vetoquinol Scandinavia AB

Lyngbyvej 20

2100 København Ø

Denmark

Tylucyl

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Eesti

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Eesti

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Eesti

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Soome

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Soome

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan vet

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Prantsusmaa

Aniserve GmbH

Geyerspergerstr. 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 solution injectable pour bovins, caprins et porcins

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Prantsusmaa

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solution injectable

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Prantsusmaa

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml solution injectable pour bovins, ovins, caprins et porcins

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Prantsusmaa

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution injectable pour bovins ovins caprins et porcins

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Prantsusmaa

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine ceva 200 mg/ml solution injectable pour bovins ovins caprins et porcins

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Prantsusmaa

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution injectable pour bovis ovins caprins et porcins

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Prantsusmaa

Lilly France

24 Boulevard Vital Bouhot

92200 Neuilly Sur Seine

France

Tylan 200

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Prantsusmaa

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Saksamaa

Bela-Pharm GmbH & Co.KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Tylobel 25 %

Tülosiin (alusena)

250 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Saksamaa

Bimeda Chemicals

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Saksamaa

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Saksamaa

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goates

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Saksamaa

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Saksamaa

Lilly Deutschland GmbH

Abteilung Elanco Animal Health

Werner-Reimers-Str. 2–4

D-61352 Bad Homburg

Germany

Tylan 200

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Saksamaa

Selectavet Dr. Otto Fischer

Am Kögelberg 5

D-83629 Weyarn/Holzolling

Germany

Tylosel-200

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Saksamaa

Vetoquinol GmbH

Reichenbachstr. 1

D-85737 Ismaning

Germany

Tylucyl 200 mg/ml

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Kreeka

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Kreeka

Ceva Hellas LLC

15 Agiou Nikolaou Street

17455 Alimos

Greece

Tiljet

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Kreeka

Eli Lilly Regional Operations GmbH,

Elanco Animal Health,

Kölblgasse 8 – 10,

1030 Vienna,

Austria

Tylan 200

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Kreeka

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Kreeka

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Ungari

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések részére

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Ungari

Ceva-Phylaxia Zrt.

Szállás u. 5.

1107 Budapest

Hungary

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goats

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Ungari

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések részére

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Ungari

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Iirimaa

Bimeda Chemicals

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml, Solution for Injection

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Iirimaa

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylosin Biovet JSC 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Iirimaa

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ierland

Bilovet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Iirimaa

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Tylan 200, 200 mg/ml Solution for Injection

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Iirimaa

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Iirimaa

Vetoquinol Ireland Limited

First Floor, Segrave House

19–20 Earlsfort Terrace

Dublin 2

Ireland

Tylucyl 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Itaalia

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Itaalia

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 20, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini, cani.

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Itaalia

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine ceva

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Itaalia

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ierland

Bilovet 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Itaalia

Eli Lilly Italia SpA

Via Gramsci 731–733,

50019 Sesto Fiorentino – FI

Italy

Tylan® 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini.

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Itaalia

FATRO S.P.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Dell’Emilia (Bologna)

Italy

Supratil 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Itaalia

FATRO S.P.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Dell’Emilia (Bologna)

Italy

Vetil, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini e cani

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Itaalia

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Itaalia

Vetoquinol Italia S.r.l.

Via Piana 265

47032 Bertinoro (FC)

Italy

Tylucyl 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Läti

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine Ceva 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Läti

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Läti

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Leedu

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tilject 200 mg/ml injekcinis tirpals galvijams ir kiaulėms.

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Leedu

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims ir ožkoms

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Leedu

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 50 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims, ožkoms, šunims ir katėms

Tülosiin (alusena)

50 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Leedu

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Luksemburg

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Luksemburg

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Luksemburg

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Luksemburg

Vetoquinol NV/SA

Kontichsesteenweg 42

2630 Aartselaar

Belgium

Tylucyl 200

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Madalmaad

Aniserve

Geyerspergerstrasse 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 mg oplossing voor injectie voor runderen, geitenen varkens

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Madalmaad

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Madalmaad

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Tylan 200 injectie oplossing voor injectie voor rund, kalf en varken

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Madalmaad

Floris Veterinaire Produkten B.V.

Kempenlandstraat 33–35

5262 GK Vught

The Netherlands

Tylosine 20 % P.I.

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Madalmaad

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Madalmaad

Vetoquinol B.V.

Postbus 3191

Hertogenbosch

5232 DD’s Hertogenbosch

The Netherlands

Tylucyl 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens.

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Norra

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Poola

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylozyna Biovet JSC

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Poola

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.

Ul. Okrzei 1a

03–715 Warsaw

Poland

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goats

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Poola

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Poola

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

6 Grójecka str.

05–651 Drwalew

Poland

Biotyl 200

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Poola

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

6 Grójecka str.

05–651 Drwalew

Poland

Biotyl 50

Tülosiin (alusena)

50 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Poola

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Poola

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 13–14

66–400 Gorzów Wielkopolski

Poland

Tylucyl

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Portugal

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Portugal

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Portugal

Laboratorios Syva S.A.U

Av. del Parroco Pablo Diez, 49

24010 San Andrés del Rabanedo

Léon

Spain

Jectyl 200 mg/ml solução injetável para bovinos, suínos e cães

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Portugal

Lilly Portugal, Produtos Farmacêuticos, Lda

Torre Ocidente

Rua Galileu Galilei, N.o 2, Piso 7 Fração A/D

1500-392 Lisboa

Portugal

Tylan 200 mg/ml Solução injetável para bovinos e suínos

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Portugal

Vétoquinol, Unipessoal Lda.

Rua Consigliéri Pedroso, 123– Edifício H

2730-056 Barcarena

Portugal

Tylucyl 200 mg/ml, solução injetável para bovinos e suínos

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Rumeenia

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Rumeenia

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Rumeenia

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Rumeenia

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Slovakkia

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B- 200 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Slovakkia

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Slovakkia

Vétoquinol s.r.o

Zámečnická 411

288 02 Nymburg

Česká Republika

Tylucil 200 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Sloveenia

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Sloveenia

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Hispaania

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Hispaania

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tilosina biovet JSC 200 mg/ml solucion inyectable para bovino ovino caprino y porcino

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Hispaania

Ceva Salud Animal, S.A.

Avinguda Diagonal, 609 – 615

08028 Barcelona

Spain

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Hispaania

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Trelacon 200.000 UI/ml solucion inyectable

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Hispaania

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solucion inyectable para bovino ovino caprino y porcino

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Hispaania

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spain

Tilosina 200 mg/ml ganadexil solucion inyectable

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Hispaania

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Calle de Luis I, 56

28031 Madrid

Spain

Tilosiven 200 mg/ml solucion inyectable

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Hispaania

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Calle de Luis I, 56

28031 Madrid

Spain

Tisergen 200 mg/ml

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Hispaania

Laboratorios Syva S.A.U

Av. del Parroco Pablo Diez, 49

24010 San Andrés del Rabanedo

Léon

Spain

Tilosul

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Hispaania

Mevet

Polígono Ind El Segre

Avenida de la Industria, Parc 410

25191 Lleida, Lérida

Spain

Tilovall 200 mg/ml solución inyectable

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Hispaania

Vetoquinol Especialidades Veterinarias S.A.

Carreta de Fuencarral, 24

Edificio Europa I

28108 Madrid

Spain

Tylucyl 200 mg/ml solucion inyectable para bovino y cerdos

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Rootsi

Ceva Animal Health AB

Annedalsvägen 9

227 64 Lund

Sweden

Tiljet

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Rootsi

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan Vet

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Rootsi

Vetoquinol Scandinavia AB

Torgattan 2

26521 Åstorp

Sweden

Tylucyl

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Ühendkuningriik

Aniserve

Geyerspergerstrasse 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 Solution for Injection for Cattle, Goats and Pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Ühendkuningriik

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml, Solution for Injection

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Ühendkuningriik

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Ühendkuningriik

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Ühendkuningriik

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

UK

Tylan 200, 200 mg/ml Solution for Injection

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne

Ühendkuningriik

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tülosiin (alusena)

200 mg/ml

Süstelahus

Sead

Intramuskulaarne