1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/15


Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5

Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 39/09)

Liikmesriik

Soome

Lennuliin

Pori–Helsingi

Lepingu kehtivusaeg

1. august 2019 – 23. detsember 2022

Pakkumuste esitamise lõpptähtaeg

61 päeva pärast käesoleva teadaande avaldamist

Aadress, millelt on võimalik tasuta saada hanketeate teksti ning hankemenetluse ja avaliku teenindamise kohustusega seotud mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Lisateave:

Porin kaupunki

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Tel +358 447019228

Faks +358 26349417

E-post: tarjous@pori.fi

Veebisait

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot