12.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 407/8


Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Liidu ja SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise protokolli nr 1 (milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö meetodeid) artikli 4 lõikele 14, mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise

ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise partnerluslepingu protokolli nr 1 artikli 4 lõigetes 3 ja 7 sätestatud kumulatsioon Euroopa Liidu ning AKV majanduspartnerluslepingu riikide ja ELi ülemeremaade ja -territooriumide vahel

(2018/C 407/07)

Euroopa Liidu („liit“) ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse („SADC“) majanduspartnerluslepingu riikide vahelise partnerluslepingu (1) protokolli nr 1 artikli 4 lõigetega 3 ja 7 on ette nähtud kumulatsioon EL puhul.

Kõnealune kumulatsioon võimaldab liidu eksportijatel kasutada SADC majanduspartnerluslepingu riikidesse eksporditavates toodetes materjale, mis on pärit muudest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani („AKV“) majanduspartnerluslepingu riikidest või ülemeremaadest ja -territooriumidelt („ÜMT“), või nendes riikides või territooriumidel tehtud tööd või töötlemist, nagu need materjalid oleksid pärit või töö ja töötlemine oleks tehtud liidus.

Kõnealuse kumulatsiooni toimimiseks peab liit täitma järgmised nõuded:

kehtestama asjaomaste riikide ja territooriumidega korra või sõlmima halduskoostöö lepingu, millega tagatakse artikli 4 nõuetekohane rakendamine, ning

teavitama SADC majanduspartnerluslepingu riike Lõuna-Aafrika tolliliidu sekretariaadi ning Mosambiigi tööstus- ja kaubandusministeeriumi kaudu vastavate halduskoostöölepingute üksikasjadest.

Liit on kehtestanud korra või sõlminud halduskoostöölepingud järgmiste AKV majanduspartnerluslepingu riikide ja ÜMTdega

—   Kariibi mere riigid: Antigua ja Barbuda Bahama Ühendus Barbados Belize; Dominica Ühendus Dominikaani Vabariik, Grenada; Guyana Kooperatiivvabariik; Jamaika; Saint Kitts ja Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent ja Grenadiinid Suriname Vabariik ning Trinidadi ja Tobago Vabariik;

—   Kesk-Aafrika piirkond: Kameruni Vabariik;

—   Ida- ja Lõuna-Aafrika piirkond: Madagaskari Vabariik; Mauritiuse Vabariik; Seišelli Vabariik ja Zimbabwe Vabariik;

—   Vaikse ookeani piirkond: Paapua Uus-Guinea Iseseisvusriik ja Fidži Vabariik

—   Lääne-Aafrika piirkond: Côte d’Ivoire’i Vabariik;

—   ÜMTd: Gröönimaa; Uus-Kaledoonia ja sõltkonnad; Prantsuse Polüneesia; Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad; Wallis ja Futuna; Saint-Barthélemy; Saint-Pierre ja Miquelon; Aruba; Bonaire; Curaçao; Saba; Sint Eustatius; Saint Martin; Anguilla; Bermuda; Kaimanisaared; Falklandi saared; Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared; Montserrat; Pitcairn; Saint Helena ja sõltkonnad; Briti Antarktise ala; Briti India ookeani ala; Turksi ja Caicose saared ning Briti Neitsisaared.

Euroopa Komisjon teatab, et neid teatisi esitades on ta täitnud eespool kehtestatud nõuded ning hakkab kohaldama ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise lepingu protokolli nr 1 artikli 4 lõigetega 3 ja 7 ette nähtud kumulatsiooni alates 1. oktoobrist 2018 järgmiste AKV majanduspartnerluslepingu riikide ning ÜMTdega.

Käesolev teatis avaldatakse ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise lepingu protokolli nr 1 artikli 4 lõike 14 kohaselt.


(1)  ELT L 250, 16.9.2016, lk 1924.