7.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 401/7


E-identimise süsteemid, millest teatatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul) (1) artikli 9 lõikele 1

(2018/C 401/08)

Süsteemi nimetus

Teatatud süsteemi alusel kasutatavad e-identimise vahendid

Teatav liikmesriik

Tagatistase

Süsteemi eest vastutav ametiasutus

Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäev

Saksamaa eID, mis põhineb laiendatud juurdepääsukontrollil (EAC)

Riiklik isikutunnistus

Elektroonne elamisluba

Saksamaa Liitvabariik

Kõrge

Föderaalne siseministeerium

Alt-Moabit 140

10557 Berliin

SAKSAMAA

DGI2@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – e-identiteedi avalik süsteem

SPIDi eID vahendeid pakuvad:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Itaalia

Kõrge

Märkimisväärne Madal

AgID – Digitaalse Itaalia

Amet

Viale Liszt, 21

00144 Rooma

ITAALIA

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018

Riiklik identimis- ja autentimissüsteem

(NIAS)

Isikutunnistus (eOI)

Horvaatia

Kõrge

Horvaatia avaliku halduse ministeerium

Maksimirska 63

10000 Zagreb

HORVAATIA

e-gradjani@uprava.hr

7.11.2018

Eesti eID süsteem: isikutunnistus

Eesti eID süsteem: elamisluba

Eesti eID süsteem: digi-ID

Eesti eID süsteem: e-residendi digi-ID

Eesti eID süsteem: mobiil-ID

Eesti eID süsteem: diplomaadikaart

isikutunnistus

elamisluba

digi-ID

e-residendi digi-ID

mobiil-ID

diplomaadikaart

Eesti

Kõrge

Politsei- ja Piirivalveamet

Pärnu mnt 139

15060 Tallinn

EESTI

eid@politsei.ee

+372 6123000

7.11.2018

Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)

Hispaania isikutunnistus (DNIe)

Hispaania

Kõrge

Hispaania Kuningriigi siseministeerium

C/ Julián González

Segador, s/n

28043 Madrid

HISPAANIA

divisiondedocumentacion@policia.es

7.11.2018

Luksemburgi riiklik e-isikutunnistus

Luksemburgi e-isikutunnistus

Luksemburg

Kõrge

Siseministeerium

BP 10

L-2010 Luxembourg

LUKSEMBURG

minint@mi.etat.lu

secretariat@ctie.etat.lu

+352 24784600

7.11.2018


(1)  ELT L 257, 28.8.2014, lk 73.