10.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 318/2


E-identimise süsteemid, millest teatatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul) (1) artikli 9 lõikele 1

(2018/C 318/02)

Süsteemi nimetus

Teatatud süsteemi alusel kasutatavad e-identimise vahendid

Teavitav liikmesriik

Usaldusväärsuse tase

Süsteemi eest vastutav ametiasutus

Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäev

Saksa eID, mis põhineb laiendatud juurdepääsukontrollil (EAC)

Riiklik isikutunnistus

Elektrooniline elamisluba

Saksamaa

Kõrge

Föderaalne siseministeerium

Alt-Moabit 140

10557 Berliin

SAKSAMAA

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – e-identiteedi avalik süsteem

SPIDi eID vahendid tagab:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Itaalia

Märkimisväärne Madal

AgID – Itaalia digiarengu amet

Viale Liszt, 21

00144 Rooma

ITAALIA

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018


(1)  ELT L 257, 28.8.2014, lk 73.