27.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/41


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/425 (mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ) rakendamisega

(liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 113/04)

See on esimene Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/425 (1) alusel Euroopa Liidu Teatajas avaldatud harmoneeritud standardite viidete loetelu.

ESO (2)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Vastavuseelduse alguskuupäev Märkus 0

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 136:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Täismaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Hingamisteede kaitsevahendid. Autonoomne avatud süsteemiga suruõhu-hingamisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

CEN

EN 140:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Poolmaskid ja veerandmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Hingamisteede kaitsevahendid. Suuosa komplektid. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

CEN

EN 143:2000

Hingamisteede kaitsevahendid. Tahkete osakeste filtrid. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

 

EN 143:2000/A1:2006

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN 144-1:2000

Hingamisteede kaitsevarustus. Gaasiballooni ventiilid. Osa 1: Sisemiste ühendusdetailide keermesühendus

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A2:2005

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN 144-2:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Gaasiballooni ventiilid. Osa 2: Väljundühendused

21.4.2018

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Hingamisteede kaitsevahendid. Gaasisilindri klapid. Osa 3: Sukeldumisgaaside Nitrox ja hapnik väljalaske liitmikud

21.4.2018

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Hingamisteede kaitsevahendid. Väliskeskkonnast isoleeritud, suletud tsükliga, komprimeeritud hapnikku või komprimeeritud hapniku ja lämmastiku segu kasutavad hingamisaparaadid. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

 

EN 145:1997/A1:2000

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN 148-1:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Näoosade jaoks kasutatavad keermed. Osa 1: Standardselt ühendatud keermesliide

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-2:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Näoosade jaoks kasutatavad keermed. Osa 2: Keskkeerme ühendus

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-3:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Näoosade jaoks kasutatavad keermed. Osa 3: Keermesliide M 45 x 3

21.4.2018

 

 

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Hingamisteede kaitsevahendid. Lenduvate osakeste eest kaitsvad filtreerivad poolmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

CEN

EN 166:2001

Isiklikud silmakaitsevahendid. Spetsifikatsioonid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 169:2002

Isiklikud silmakaitsevahendid. Filtrid keevitamisele ja sellega seotud meetoditele. Läbilaskvuse nõuded ja soovitatav kasutus

21.4.2018

 

 

CEN

EN 170:2002

Isiklikud silmakaitsevahendid. Ultraviolettfiltrid. Läbilaskvuse nõuded ja soovitatav kasutus

21.4.2018

 

 

CEN

EN 172:1994

Isiklikud silmakaitsevahendid. Pimestava valguse filtrid tööstusliku kasutamise jaoks

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A1:2000

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN 174:2001

Isiklikud silmakaitsevahendid. Suusatamisprillid kiirlaskumiseks

21.4.2018

 

 

CEN

EN 175:1997

Isikukaitsevahend. Keevitamisel ja sellega seonduvatel töödel kasutatavad silmade ja näo kaitsevahendid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 207:2017

Isiklikud silmakaitsevahendid. Filtrid ja silmakaitsed kaitseks laserkiirguse eest (laseri silmakaitsed)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 208:2009

Isiklikud silmakaitsevahendid. Laserite ja lasersüsteemide justeerimisel kasutatavad silmakaitsevahendid (laserite justeerimise silmakaitsevahendid)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 250:2014

Hingamisvarustus. Avatud tsükliga, väliskeskkonnast isoleeritud, suruõhku kasutav sukeldumisaparaat. Nõuded, katsetamine ja märgistus

21.4.2018

 

 

CEN

EN 342:2017

Kaitseriietus. Külmakaitsekomplektid ja -rõivad

21.4.2018

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Kaitserõivad. Kaitse vihma eest

21.4.2018

 

 

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Üldnõuded. Osa 1: Kõrvapolstrid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-2:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Üldnõuded. Osa 2: Kõrvatropid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-3:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Üldnõuded. Osa 3: Tööstusliku kaitsekiivri juurde kuuluvad kõrvapolstrid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-4:2001

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 4: (Müra) tasemest sõltuvad kõrvakaitsed

21.4.2018

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN 352-5:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 5: Aktiivsed müravähendavad kõrvakaitsed

21.4.2018

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN 352-6:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 6: Audiosidega kõrvakaitsed

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 7: (Müra) tasemest sõltuvad kõrvatropid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 8: Meelelahutuslike audioseadmete kõrvaklapid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Allakukkumist vältivad isikukaitsevahendid. Kukkumist peatavad seadised ankurdatud trossile. Osa 1: Kukkumist peatavad seadised jäigalt ankurdatud trossile

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-2:2002

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Osa 2: Paindliku ankrunööriga juhitavad kukkumise pidurdajad

21.4.2018

 

 

CEN

EN 354:2010

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Trosstalrepid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 355:2002

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Energia summutajad

21.4.2018

 

 

CEN

EN 358:1999

Tööasendi ja kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Tööasendi- ja kinnitustoerihmad ning tööasendi kaelarihmad

21.4.2018

 

 

CEN

EN 360:2002

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Tagasitõmbavad kukkumispidurid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 361:2002

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Kererakmed

21.4.2018

 

 

CEN

EN 362:2004

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Ühendusklambrid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 365:2004

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid ja muud kõrgelt kukkumise kaitsevahendid. Üldnõuded kasutusjuhenditele, hooldusele, regulaarsele ülevaatusele, parandamisele, märgistamisele ja pakendamisele

21.4.2018

 

 

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 1: Keemiliste ohtude terminoloogia ja toimivusnõuded (ISO 374-1:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 5: Mikroorganismide ohtude terminoloogia ja toimivusnõuded (ISO 374-5:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Isiklikud silmakaitsevahendid. Automaatsed keevitusfiltrid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 5: Nõuded jalakaitsetele

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 7: Nõuded kettsaagide kaitsekinnastele

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 9: Nõuded kettsae kasutaja kaitsekedridele

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 11: Nõuded ülakeha kaitsevahenditele

21.4.2018

 

 

CEN

EN 388:2016

Kaitsekindad kaitseks mehaaniliste ohtude eest

21.4.2018

 

 

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Tööstuslikud kaitsekiivrid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 402:2003

Hingamisteede kaitsevahendid. Väliskeskkonnast isoleeritud, avatud tsükliga, suruõhku kasutav hingamisaparaat, millel on täismask või suuosa komplekt. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

CEN

EN 403:2004

Hingamisteede kaitsevahendid enesekaitseks. Tulekahju korral enesepäästmiseks ettenähtud kapuutsiga filtreerimisvahendid. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

CEN

EN 404:2005

Hingamisteede kaitsevahendid enesekaitseks. Enesekaitse filter süsinikmonooksiidi eest kaitsmiseks. Nõuded, katsetamine, tähistamine

21.4.2018

 

 

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Hingamisteede kaitsevahendid. Ventiiliga filtreerivad poolmaskid gaaside või gaaside ja tahkete osakeste eest kaitsmiseks. Nõuded, katsetamine ja märgistus

21.4.2018

 

 

CEN

EN 407:2004

Soojuse poolt tekitatava ohu (kuumuse ja/või leegi) eest kaitsvad kindad

21.4.2018

 

 

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Kaitsekindad. Üldnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 421:2010

Kaitsekindad ioniseeriva kiirguse ja radioaktiivse saaste eest

21.4.2018

 

 

CEN

EN 443:2008

Hoonetes ja muudes rajatistes kasutamiseks mõeldud tuletõrjekiivrid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 469:2005

Tuletõrjujate kaitseriietus. Nõuded ja katsemeetodid tuletõrjujate kaitseriietusele

21.4.2018

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

21.4.2018

Märkus 3

 

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 511:2006

Külma eest kaitsvad kindad

21.4.2018

 

 

CEN

EN 564:2014

Mägironimisvarustus. Abiköis. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 565:2017

Mägironimisvarustus. Lint. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 566:2017

Mägironimisvarustus. Aasad. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 567:2013

Mägironimisvarustus. Köiehaaratsid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 568:2015

Mägironimisvarustus. Jääankrud. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 569:2007

Mägironimisvarustus. Kaljunaelad. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Tuletõrjujate kaitsekindad

21.4.2018

 

 

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ankurdusseadmed

21.4.2018

 

 

Hoiatus: Selles dokumendis ei käsitleta:

A-tüüpi seadmeid (ühe või enama alalise ankurduspunktiga ankurdusvahendid, mille kinnitamiseks struktuuri külge on vaja ehituslikke ankurdusvahendeid või kinnituselemente), millele on osutatud punktides 3.2.1, 4.4.1, 5.3;

C-tüüpi seadmeid (horisontaalsete elastsete kaablitega ankurdusvahendid), millele on osutatud punktides 3.2.3, 4.4.3 ja 5.5;

D-tüüpi seadmeid (horisontaalsete jäikade kaablitega ankurdusvahendid), millele on osutatud punktides 3.2.4, 4.4.4 ja 5.6;

eelnevate variantide mis tahes kombinatsioone.

A-, C- ja D-tüübi puhul ei hõlma käesolev teatis punkte 4.5, 5.2.2, 6, 7 ning A ja ZA lisa.

Seepärast ei saa eeldada eespool osutatud seadmete vastavust määrus (EL) 2016/425 sätetele, sest nende seadmete puhul ei ole tegemist isikukaitsevahenditega.

CEN

EN 812:2012

Kokkupõrgete eest kaitsvad peakatted

21.4.2018

 

 

CEN

EN 813:2008

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Istmerakmed

21.4.2018

 

 

CEN

EN 943-1:2015

Kaitserõivad ohtlike tahkete, vedelate ja gaasiliste kemikaalide, sealhulgas vedelate ja tahkete aerosoolide eest. Osa 1: Toimivusnõuded 1. tüüpi (gaasikindlatele) kemikaalikaitseülikondadele

21.4.2018

 

 

CEN

EN 958:2017

Mägironimisvarustus. Julgestusamortisaator klettersteig-ronimise jaoks. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Kiivrid õhuspordialadele

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Radioaktiivse saastumise eest kaitsev riietus. Osa 2: Nõuded ja katsemeetodid mitteventileeritavale kaitseriietusele kaitseks radioaktiivsete tolmuosakeste saaste eest

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1077:2007

Mäesuusatajate ja lumelaudurite kiivrid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Kiivrid jalgratturitele ja rulade ning rulluiskude kasutajatele

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1080:2013

Löögikaitsekiivrid väikelastele

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-1:1996

Kaitseriietus. Kaitseriietus. Kindad ja käekaitsed kaitseks käes hoitavate nugade sisselõigete ja torgete eest. Osa 1: Traatvõrgust kindad ja käekaitsed

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Kaitseriietus. Kindad ja käekaitsed kaitseks käes hoitavate nugade sisselõigete ja torgete eest. Osa 2: Kindad ja käekaitsed, valmistatud muust materjalist peale turvistiku

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1146:2005

Hingamisteede kaitsevahendid. Iseseisev avatud tsükliga, suruõhku kasutav kapuutsiga hingamisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. Osa 5: Materjali jõudlus- ja konstrueerimisnõuded

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1150:1999

Kaitseriietus. Kõrgnähtavusega riietus mitteprofessionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1385:2012

Kiivrid aerutamiseks ja kärestikuspordiks

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1486:2007

Tuletõrjujate kaitseriietus. Katsemeetodid ja nõuded peegeldavale riietusele eritulekustutustööde jaoks

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1497:2007

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Päästerakmed

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1731:2006

Isiklikud silmakaitsevahendid. Võrest silma- ja näokaitsevahendid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Hingamisteede kaitsevahendid. Sissehingamisventiilita, eraldatavate filtritega poolmaskid kaitseks gaaside või gaaside ja osakeste või ainult osakeste eest. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1891:1998

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Vähevenivad kernmantel-köied

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1938:2010

Silmakaitsevahendid. Mootorratturite ja mopeediga sõitjate kaitseprillid

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10819:2013

Mehaaniline vibratsioon ja löögid. Labakäe-käsivarre vibratsioon. Meetod kinnaste vibratsiooniülekande mõõtmiseks ja hindamiseks peopesast (ISO 10819:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10862:2009

Väikelaevad. Trapetsrakmete kiirpäästik (ISO 10862:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12021:2014

Hingamisvarustus. Hingamisaparaatides kasutatavad surugaasid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12083:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Hingamisvoolikutega filtrid (ilma maskita kinnitatavad filtrid). Tahkete osakeste filtrid, gaaside filtrid ja kombineeritud filtrid. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:2013

Mägironimisvarustus. Kiilud. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12275:2013

Mägironimisvarustus. Karabiinid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12276:2013

Mägironimisvarustus. Kaljuankur. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12277:2015

Mägironimisvarustus. Julgestusvööd. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12278:2007

Mägironimisvarustus. Plokid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Silmade ja näokaitsevahendid. Päikeseprillid ja kaitseprillid. Osa 1: Üldkasutatavad päikeseprillid (ISO 12312-1:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Silmade ja näokaitsevahendid. Päikeseprillid ja kaitseprillid. Osa 2: Päikese vaatluse filtrid (ISO 12312-2:2015)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Väikelaevad. Tekil kasutatavad turvavööd ja julgestusköied. Ohutusnõuded ja katsemeetodid (ISO 12401:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Ujuvpäästevahendid (tase 50). Ohutusnõuded (ISO 12402-5:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Osa 6: Eriotstarbelised päästevestid ja ujumisabivahendid. Ohutusnõuded ja täiendavad katsemeetodid (ISO 12402-6:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Osa 8: Lisatarvikud. Ohutusnõuded ja katsemeetodid (ISO 12402-8:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN 12477:2001

Keevitajate kaitsekindad

21.4.2018

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN 12492:2012

Mägironimisvarustus. Mägironijate kiivrid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12841:2006

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Köiesüsteemid. Köite reguleerimisseadmed

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12941:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisvahendid, millel on kiiver või kapuuts. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A1:2003

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A2:2008

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN 12942:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisseadised, millel on täismaskid, poolmaskid või veerandmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A1:2002

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A2:2008

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. Vedelate kemikaalide eest piiratud kaitset pakkuvatele kemikaalide eest kaitsvale riietusele esitatavad toimimisnõuded (Tüüp 6 ja Tüüp PB [6] vahendid)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13061:2009

Kaitserõivad. Säärekaitsed jalgpalluritele. Nõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13158:2009

Kaitseriietus. Jakid, keha- ja õlakaitsed ratsutamiseks. Ratsanikule, hobustega töötavale inimesel ja hobuveoki juhile. Nõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13178:2000

Isiklikud silmakaitsevahendid. Mootorsaani kasutajate silmakaitsed

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 1: Üldnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 2: Pöiakaitsete, säärekaitsete ja käsivarrekaitsete lisanõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Võitlusspordi kaitsevarustus. Osa 3: Lisanõuded ja katsemeetodid kehakaitsetele

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-4:2001

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 4: Peakaitsete lisanõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN 13277-5:2002

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 5: Genitaalide kaitsete ja kõhukaitsete lisanõuded ning katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 6: Naiste rinnakaitsetele esitatavad lisanõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Võitlusspordi kaitsevarustus. Osa 7: Lisanõuded ja katsemeetodid käte ja jalgade kaitsevarustusele

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Võitlusspordi kaitsevarustus. Osa 8: Lisanõuded ja katsemeetodid karate näokaitsetele

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13356:2001

Nähtavust parandavad vahendid mitteprofessionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13484:2012

Kiivrid lumelaudade kasutajatele

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Kaitseriietus. Maahoki väravavahtide käe-, käsivarre-, rinna-, kõhu-, sääre-, jala- ja genitaalidekaitsed ning väljakumängijate säärekaitsed. Nõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Kaitseriietus. Vehklejate käe-, käsivarre-, rinna-, kõhu-, sääre-, jala-, genitaalide ja näokaitsed. Nõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13594:2015

Mootorratturite kaitsekindad. Nõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-1:2002

Professionaalsete mootorratturite kaitseriietus. Joped, püksid, kombinesoonid või kaheosalised ülikonnad. Osa 1: Üldnõuded

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Professionaalsete mootorratturite kaitseriietus. Joped, püksid, kombinesoonid või kaheosalised ülikonnad. Osa 3: Katsemeetod rebimistugevuse kindlaksmääramiseks

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13634:2017

Mootorratturite kaitsejalatsid. Nõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13688:2013

Kaitseriietus. Üldnõuded (ISO 13688:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13781:2012

Mootorkelkude ja bobide juhtide ning sõitjate kaitsekiivrid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13794:2002

Hingamisteede kaitsevahendid. Autonoomne suletud ahelaga hingamisaparaat põgenemiseks. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad jalatsid. Osa 2: Kemikaalide pritsmete eest kaitsvad jalatsid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad jalatsid. Osa 3: Kemikaalide eest tugevat kaitset pakkuvad jalatsid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13949:2003

Hingamisvahendid. Avatud tsükliga, väliskeskkonnast isoleeritud, surulämmastikku ja hapnikku kasutav sukeldumisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Tahkete aineosakeste vastane kaitseriietus. Osa 1: Nõuded kemikaalide eest kaitsvale riietusele, mis tagab kogu keha kaitse lendlevate aineosakeste eest (ISO 13982-1:2004)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Kaitseriietus. Põlled, püksid ja alussärgid kaitseks käes hoitavate nugade sisselõigete ja torgete eest (ISO 13998:2003)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14021:2003

Off-road-mootorrataste kivikaitsed, mis sobivad sõitja kaitsmiseks kivide ja kildude eest. Nõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Suure vastupidavusega tööstuslikud kiivrid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14058:2017

Kaitseriietus. Rõivad kaitseks jahedate keskkondade eest

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Kaitseriietus. Randme-, peopesa-, põlve- ja küünarnukikaitsmed rollerspordivarustuse kasutajatele. Nõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14126:2003

Kaitseriietus. Jõudlusnõuded ja katsemeetodid nakkuslike ainete eest kaitsva kaitseriietuse katsetamiseks

21.4.2018

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Hingamisvahendid. Suletud tsükliga sukeldumisaparaat

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Tuukriülikonnad. Osa 1: Kummiülikonnad. Nõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-2:2017

Tuukriülikonnad. Osa 2: Kuivad kummiülikonnad. Nõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-3:2017

Tuukriülikonnad. Osa 3: Aktiivjahutuse või -soojendusega ülikonnasüsteemid ja nende osad. Nõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14328:2005

Kaitseriietus. Elektrinugade tekitatud lõikehaavade eest kaitsvad kindad ja käsivarrekaitsed. Nõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Hingamisteede kaitsevahendid. Gaasi filter (id), kombineeritud filtrid. Nõuded, katsetamine, markeerimine

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14435:2004

Hingamisteede kaitsevahendid. Poolmaskiga, üksnes positiivse rõhuga kasutamiseks mõeldud autonoomsed suletud kontuuriga hingamisaparaadid. Nõuded, katsetamine, tähistamine

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Kaitseriietus autojuhtidele. Kaitse kuumuse ja tule vastu. Toimevõime nõuded ja katsemeetodid (ISO 14460:1999)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

21.4.2018

Märkus 3

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Hingamisteede kaitsevahendid. Autonoomne avatud süsteemiga poolmaskiga väliskeskkonnast isoleeritud, avatud tsükliga hingamisaparaat enesepäästmiseks

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Hingamisteede kaitsevahendid. Suruõhusüsteemiga ühendatud hingamisaparaadid, mis on varustatud koormusventiiliga. Osa 1: Täismaskiga aparaadid: Nõuded, katsetamine, tähistamine

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14594:2005

Hingamisteede kaitsevahendid. Läbivoolusüsteemiga ühendatud hingamisaparaadid. Nõuded, katsetamine, tähistamine

21.4.2018

 

 

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. Vedelikukindlate (tüüp 3) või pritsmekindlate (tüüp 4) ühendustega riietusele, kaasa arvatud üksnes erinevaid kehaosi kaitsvad esemed, esitatavad toimimisnõuded (Tüübid PB [3] ja PB [4])

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Kaitseriietus abrasiivjoa operatsioonidele, kus kasutatakse teralisi abrasiive (ISO 14877:2002)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Kaitserõivad külma vee eest. Osa 1: Tööülikonnad. Nõuded, sealhulgas ohutusnõuded (ISO 15027-1:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Kaitserõivad külma vee eest. Osa 2: Päästeülikonnad. Nõuded, sealhulgas ohutusnõuded (ISO 15027-2:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15090:2012

Tuletõrjujate jalanõud

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15151-1:2012

Mägironimisvarustus. Pidurdusseadmed. Osa 1: Käsitsi lukustatavad pidurdusseadmed, ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Hingamisvarustus. Avatud tsükliga, väliskeskkonnast isoleeritud, suruõhku kasutav sukeldumisaparaat. Osa 1: Sukeldumisaparaat

21.4.2018

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Hingamisvarustus. Avatud tsükliga, väliskeskkonnast isoleeritud, suruõhku kasutav sukeldumisaparaat. Osa 2: Vaba juurdevooluga aparaat

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15613:2008

Sisemängude põlve- ja küünarnukikaitsed. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16027:2011

Kaitseriietus. Kaitsva toimega kindad jalgpalliväravavahtidele

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16350:2014

Kaitsekindad. Elektrostaatilised omadused

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16473:2014

Tuletõrjujate kiivrid. Kiivrid päästetöödeks

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16716:2017

Mägironimisvarustus. Laviini õhkpatjade süsteemid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Saeketilõigetele vastupidavad kaitsejalatsid (ISO 17249:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 20345:2011

Isikukaitsevahendid. Kaitsejalanõud (ISO 20345:2011)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20346:2014

Isikukaitsevahendid. Kaitsejalatsid (ISO 20346:2014)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20347:2012

Isikukaitsevahendid. Tööjalatsid (ISO 20347:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20471:2013

Kõrgnähtavusega märguriietus. Katsemeetodid ja nõuded (ISO 20471:2013, parandatud versioon 2013-06-01)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

21.4.2018

Märkus 3

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Kaitseriietus. Toimivusnõuded pestitsiidide käitajatele ja pestitsiididega töödeldud alale naasvate töötajate kaitseriietusele (ISO 27065:2017)

21.4.2018

 

 

Märkus 0.

See on kuupäev, millest alates lubab harmoneeritud standardi või selle osade järgimine eeldada vastavust liidu õigusaktide asjaomastele nõuetele.

Märkus 1.

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1.

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2.

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3.

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse

Märkus 3.

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1025/2012 (3) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „…/AC:AAAA“ avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ELT L 81, 31.3.2016, lk 51.

(2)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel +33 492944200; faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(3)  ELT C 338, 27.9.2014, lk 31.