27.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/3


Komisjoni teatis, mis on seotud nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ (isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega

(liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 113/03)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määruse (EL) 2016/425 (mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ) (1) artikliga 47 ette nähtud üleminekusätete kohaselt ei takista liikmesriigid nõukogu direktiiviga 89/686/EMÜ (2) reguleeritud toodete turul kättesaadavaks tegemist, kui need vastavad nimetatud direktiivi nõuetele ning kui need on turule lastud enne 21. aprilli 2019. Seetõttu võib vastavuse korral harmoneeritud standarditele, mille viide on avaldatud vastavalt direktiivile 89/686/EMÜ, nagu on loetletud selle komisjoni teatise 2. veerus, ka edaspidi eeldada vastavust ainult kõnealuse direktiivi sätetele ning ainult kuni 20. aprillini 2019. Seda direktiivi 89/686/EMÜ kohast vastavuseeldust ei kohaldata alates 21. aprillist 2019.

ESO (3)

Standardi tähis ja nimetus

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Komponentide ja piltkirjade määratlemine

4.6.1999

EN 132:1990

Märkus 2.1

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Klassifikatsioon

10.8.2002

EN 133:1990

Märkus 2.1

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Koostisosade loetelu

13.6.1998

EN 134:1990

Märkus 2.1

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Ekvivalentsete terminite loetelu

4.6.1999

EN 135:1990

Märkus 2.1

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Täismaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Märkus 2.1

31.7.1998

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Hingamisteede kaitsevahendid. Autonoomne avatud süsteemiga suruõhu-hingamisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

23.11.2007

EN 137:1993

Märkus 2.1

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Hingamisteede kaitsevahendid. Koos täismaskide, poolmaskide või suuosa komplektidega kasutatav värske õhu voolikuga hingamisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Poolmaskid ja veerandmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

6.11.1998

EN 140:1989

Märkus 2.1

31.3.1999

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Hingamisteede kaitsevahendid. Suuosa komplektid. Nõuded, katsetamine, märgistus

10.4.2003

EN 142:1989

Märkus 2.1

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Hingamisteede kaitsevahendid. Tahkete osakeste filtrid. Nõuded, katsetamine, märgistus

24.1.2001

EN 143:1990

Märkus 2.1

24.1.2001

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Märkus 3

21.12.2006

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Hingamisteede kaitsevarustus. Gaasiballooni ventiilid. Osa 1: Sisemiste ühendusdetailide keermesühendus

24.1.2001

EN 144-1:1991

Märkus 2.1

24.1.2001

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Märkus 3

21.2.2004

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Märkus 3

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Gaasiballooni ventiilid. Osa 2: Väljundühendused

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Hingamisteede kaitsevahendid. Gaasisilindri klapid. Osa 3: Sukeldumisgaaside Nitrox ja hapnik väljalaske liitmikud

21.2.2004

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Hingamisteede kaitsevahendid. Väliskeskkonnast isoleeritud, suletud tsükliga, komprimeeritud hapnikku või komprimeeritud hapniku ja lämmastiku segu kasutavad hingamisaparaadid. Nõuded, katsetamine, märgistus

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Märkus 2.1

28.2.1998

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Märkus 3

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Näoosade jaoks kasutatavad keermed. Osa 1: Standardselt ühendatud keermesliide

4.6.1999

EN 148-1:1987

Märkus 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Näoosade jaoks kasutatavad keermed. Osa 2: Keskkeerme ühendus

4.6.1999

EN 148-2:1987

Märkus 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Hingamisteede kaitsevahendid. Näoosade jaoks kasutatavad keermed. Osa 3: Keermesliide M 45 x 3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Märkus 2.1

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Hingamisteede kaitsevahendid. Lenduvate osakeste eest kaitsvad filtreerivad poolmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

6.5.2010

EN 149:2001

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Isiklikud silmakaitsevahendid. Spetsifikatsioonid

10.8.2002

EN 166:1995

Märkus 2.1

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Isiklikud silmakaitsevahendid. Optilised katsemeetodid

10.8.2002

EN 167:1995

Märkus 2.1

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Isiklikud silmakaitsevahendid. Mitteoptilised katsemeetodid

10.8.2002

EN 168:1995

Märkus 2.1

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Isiklikud silmakaitsevahendid. Filtrid keevitamisele ja sellega seotud meetoditele. Läbilaskvuse nõuded ja soovitatav kasutus

28.8.2003

EN 169:1992

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Isiklikud silmakaitsevahendid. Ultraviolettfiltrid. Läbilaskvuse nõuded ja soovitatav kasutus

28.8.2003

EN 170:1992

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Isiklikud silmakaitsevahendid. Infrapunakiirguse filtrid. Nõuded läbilaskvustegurile ja soovitatav kasutamine

10.4.2003

EN 171:1992

Märkus 2.1

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Isiklikud silmakaitsevahendid. Pimestava valguse filtrid tööstusliku kasutamise jaoks

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Märkus 3

10.8.2002

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Märkus 3

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Isiklikud silmakaitsevahendid. Suusatamisprillid kiirlaskumiseks

21.12.2001

EN 174:1996

Märkus 2.1

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Isikukaitsevahend. Keevitamisel ja sellega seonduvatel töödel kasutatavad silmade ja näo kaitsevahendid

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Isiklikud silmakaitsevahendid. Filtrid ja silmakaitsed kaitseks laserkiirguse eest (laseri silmakaitsed)

13.10.2017

EN 207:2009

Märkus 2.1

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Isiklikud silmakaitsevahendid. Laserite ja lasersüsteemide justeerimisel kasutatavad silmakaitsevahendid (laserite justeerimise silmakaitsevahendid)

6.5.2010

EN 208:1998

Märkus 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Hingamisvarustus. Avatud tsükliga, väliskeskkonnast isoleeritud, suruõhku kasutav sukeldumisaparaat. Nõuded, katsetamine ja märgistus

12.12.2014

EN 250:2000

Märkus 2.1

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga, värske õhu voolikuga, kapuutsiga hingamisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2017

Kaitseriietus. Külmakaitsekomplektid ja -rõivad

Esmakordne avaldamine

EN 342:2004

Märkus 2.1

31.5.2018

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Kaitserõivad. Kaitse vihma eest

8.3.2008

EN 343:2003

Märkus 2.1

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Kaitseriietus. Katsemeetod: materjalide vastupidavuse määramine väikeste sulametalli pritsmete löögitoimele

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Üldnõuded. Osa 1: Kõrvapolstrid

28.8.2003

EN 352-1:1993

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Üldnõuded. Osa 2: Kõrvatropid

28.8.2003

EN 352-2:1993

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Üldnõuded. Osa 3: Tööstusliku kaitsekiivri juurde kuuluvad kõrvapolstrid

28.8.2003

EN 352-3:1996

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 4: (Müra) tasemest sõltuvad kõrvakaitsed

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Märkus 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 5: Aktiivsed müravähendavad kõrvakaitsed

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

Märkus 3

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 6: Audiosidega kõrvakaitsed

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 7: (Müra) tasemest sõltuvad kõrvatropid

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 8: Meelelahutuslike audioseadmete kõrvaklapid

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Allakukkumist vältivad isikukaitsevahendid. Kukkumist peatavad seadised ankurdatud trossile. Osa 1: Kukkumist peatavad seadised jäigalt ankurdatud trossile

Esmakordne avaldamine

EN 353-1:2014

Märkus 2.1

30.6.2018

CEN

EN 353-2:2002

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Osa 2: Paindliku ankrunööriga juhitavad kukkumise pidurdajad

28.8.2003

EN 353-2:1992

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Trosstalrepid

9.7.2011

EN 354:2002

Märkus 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Energia summutajad

28.8.2003

EN 355:1992

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Tööasendi ja kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Tööasendi- ja kinnitustoerihmad ning tööasendi kaelarihmad

21.12.2001

EN 358:1992

Märkus 2.1

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Tagasitõmbavad kukkumispidurid

28.8.2003

EN 360:1992

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Kererakmed

28.8.2003

EN 361:1992

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Ühendusklambrid

6.10.2005

EN 362:1992

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Kukkumise peatamissüsteemid

20.6.2008

EN 363:2002

Märkus 2.1

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Katsemeetodid

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid ja muud kõrgelt kukkumise kaitsevahendid. Üldnõuded kasutusjuhenditele, hooldusele, regulaarsele ülevaatusele, parandamisele, märgistamisele ja pakendamisele

6.10.2005

EN 365:1992

Märkus 2.1

6.10.2005

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 1: Keemiliste ohtude terminoloogia ja toimivusnõuded (ISO 374-1:2016)

12.4.2017

EN 374-1:2003

Märkus 2.1

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad kindad. Osa 2: Läbistamiskindluse määramine

6.10.2005

EN 374-2:1994

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad kindad. Osa 3: Läbistamiskindluse määramine kemikaalide suhtes

6.10.2005

EN 374-3:1994

Märkus 2.1

6.10.2005

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Kaitsekindad kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 4: Vastupidavuse määramine kemikaalide tõttu lagundamisele

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 5: Mikroorganismide ohtude terminoloogia ja toimivusnõuded (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Isiklikud silmakaitsevahendid. Automaatsed keevitusfiltrid

6.5.2010

EN 379:2003

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 1: Katseseade kettsae sisselõigetele vastupidavuse katsetamiseks

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 2: Katsemeetodid jalgade kaitsevahenditele

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 3: Jalatsite katsemeetodid

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 4: Kettsae kaitsekinnaste katsemeetod

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 5: Nõuded jalakaitsetele

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 7: Nõuded kettsaagide kaitsekinnastele

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 8: Kettsae kasutaja kaitsekedride katsemeetodid

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 9: Nõuded kettsae kasutaja kaitsekedridele

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 10: Ülakeha kaitsevahendite katsemeetod

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 11: Nõuded ülakeha kaitsevahenditele

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Kaitsekindad kaitseks mehaaniliste ohtude eest

12.4.2017

EN 388:2003

Märkus 2.1

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Tööstuslikud kaitsekiivrid

20.12.2012

EN 397:2012

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Hingamisteede kaitsevahendid. Väliskeskkonnast isoleeritud, avatud tsükliga, suruõhku kasutav hingamisaparaat, millel on täismask või suuosa komplekt. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.2.2004

EN 402:1993

Märkus 2.1

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Hingamisteede kaitsevahendid enesekaitseks. Tulekahju korral enesepäästmiseks ettenähtud kapuutsiga filtreerimisvahendid. Nõuded, katsetamine, märgistus

6.10.2005

EN 403:1993

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Hingamisteede kaitsevahendid enesekaitseks. Enesekaitse filter süsinikmonooksiidi eest kaitsmiseks. Nõuded, katsetamine, tähistamine

6.10.2005

EN 404:1993

Märkus 2.1

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Hingamisteede kaitsevahendid. Ventiiliga filtreerivad poolmaskid gaaside või gaaside ja tahkete osakeste eest kaitsmiseks. Nõuded, katsetamine ja märgistus

6.5.2010

EN 405:2001

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Soojuse poolt tekitatava ohu (kuumuse ja/või leegi) eest kaitsvad kindad

6.10.2005

EN 407:1994

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Kaitsekindad. Üldnõuded ja katsemeetodid

6.5.2010

EN 420:2003

Märkus 2.1

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Kaitsekindad ioniseeriva kiirguse ja radioaktiivse saaste eest

9.7.2011

EN 421:1994

Märkus 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Hoonetes ja muudes rajatistes kasutamiseks mõeldud tuletõrjekiivrid

20.6.2008

EN 443:1997

Märkus 2.1

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Kuulmiskaitsevahendid. Soovitused valimiseks, kasutamiseks, korrashoiuks ja hoolduseks

6.10.2005

EN 458:1993

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

Kaitseriietus. Kaitsmine vedelate ja gaasiliste kemikaalide eest, kaasa arvatud vedelad aerosoolid ja tahked osakesed. Katsemeetod: gaasikindlate ülikondade läbiimbumiskindluse määramine (sisemise survekatse)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Tuletõrjujate kaitseriietus. Nõuded ja katsemeetodid tuletõrjujate kaitseriietusele

19.4.2006

EN 469:1995

Märkus 2.1

30.6.2006

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Märkus 3

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Liikuvate osade vahele kiskumise ohu korral kasutatava kaitseriietuse tehnilised andmed

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Külma eest kaitsvad kindad

21.12.2006

EN 511:1994

Märkus 2.1

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Kaitserõivaste materjali hõõrdekindlus. Katsemeetod

9.7.2011

EN 530:1994

Märkus 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Mägironimisvarustus. Abiköis. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

11.12.2015

EN 564:2006

Märkus 2.1

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Mägironimisvarustus. Lint. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

15.12.2017

EN 565:2006

Märkus 2.1

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Mägironimisvarustus. Aasad. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

13.10.2017

EN 566:2006

Märkus 2.1

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Mägironimisvarustus. Köiehaaratsid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

28.6.2013

EN 567:1997

Märkus 2.1

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Mägironimisvarustus. Jääankrud. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

9.9.2016

EN 568:2007

Märkus 2.1

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Mägironimisvarustus. Kaljunaelad. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

8.3.2008

EN 569:1997

Märkus 2.1

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Tuletõrjujate kaitsekindad

20.6.2008

EN 659:2003

Märkus 2.1

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ankurdusseadmed

11.12.2015

EN 795:1996

Märkus 2.1

9.9.2016

Hoiatus: Selles dokumendis ei käsitleta:

A-tüüpi seadmeid (ühe või enama alalise ankurduspunktiga ankurdusvahendid, mille kinnitamiseks struktuuri külge on vaja ehituslikke ankurdusvahendeid või kinnituselemente), millele on osutatud punktides 3.2.1, 4.4.1, 5.3;

C-tüüpi seadmeid (horisontaalsete elastsete kaablitega ankurdusvahendid), millele on osutatud punktides 3.2.3, 4.4.3 ja 5.5;

D-tüüpi seadmeid (horisontaalsete jäikade kaablitega ankurdusvahendid), millele on osutatud punktides 3.2.4, 4.4.4 ja 5.6;

eelnevate variantide mis tahes kombinatsioone.

A-, C- ja D-tüübi puhul ei hõlma käesolev teatis punkte 4.5, 5.2.2, 6, 7 ning A ja ZA lisa.

Seepärast ei saa eeldada eespool osutatud seadmete vastavust direktiivi 89/686/EMÜ sätetele, sest nende seadmete puhul ei ole tegemist isikukaitsevahenditega.

CEN

EN 812:2012

Kokkupõrgete eest kaitsvad peakatted

20.12.2012

EN 812:1997

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Istmerakmed

28.1.2009

EN 813:1997

Märkus 2.1

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Kaitseriietus. Mehaanilised omadused. Katsemeetod: läbitorkekindlus

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Mägironimisvarustus. Dünaamilised mägironimisköied. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

12.4.2017

EN 892:2012

Märkus 2.1

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Mägironimisvarustus. Tanghaaratsid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

9.7.2011

EN 893:1999

Märkus 2.1

9.7.2011

CEN

EN 943-1:2015

Kaitserõivad ohtlike tahkete, vedelate ja gaasiliste kemikaalide, sealhulgas vedelate ja tahkete aerosoolide eest. Osa 1: Toimivusnõuded 1. tüüpi (gaasikindlatele) kemikaalikaitseülikondadele

9.9.2016

EN 943-1:2002

Märkus 2.1

9.9.2016

CEN

EN 943-2:2002

Kaitseriietus kaitseks vedel- ja gaasiliste kemikaalide, sealhulgas vedelaerosoolide ja tahkete osakeste eest. Osa 2: Jõudlusnõuded hädaabimeeskondade (ET) „gaasikindlatele“ (Tüüp 1) kaitseülikondadele kaitseks kemikaalide eest

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Mägironimisvarustus. Julgestusamortisaator klettersteig-ronimise jaoks. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

Märkus 2.1

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Kaitsekiivrite katsetamiseks kasutatavad peakujud

21.12.2006

EN 960:1994

Märkus 2.1

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Kiivrid õhuspordialadele

20.12.2012

EN 966:2012

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Radioaktiivse saastumise eest kaitsev riietus. Osa 1: Tahkete osakeste põhjustatud radioaktiivse saastumise eest kaitsvale ventileeritavale kaitseriietusele kehtivad nõuded ja katsemeetodid

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Radioaktiivse saastumise eest kaitsev riietus. Osa 2: Nõuded ja katsemeetodid mitteventileeritavale kaitseriietusele kaitseks radioaktiivsete tolmuosakeste saaste eest

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Mäesuusatajate ja lumelaudurite kiivrid

8.3.2008

EN 1077:1996

Märkus 2.1

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Kiivrid jalgratturitele ja rulade ning rulluiskude kasutajatele

20.12.2012

EN 1078:2012

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Löögikaitsekiivrid väikelastele

28.6.2013

EN 1080:1997

Märkus 2.1

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Kaitseriietus. Kaitseriietus. Kindad ja käekaitsed kaitseks käes hoitavate nugade sisselõigete ja torgete eest. Osa 1: Traatvõrgust kindad ja käekaitsed

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Kaitseriietus. Kindad ja käekaitsed kaitseks käes hoitavate nugade sisselõigete ja torgete eest. Osa 2: Kindad ja käekaitsed, valmistatud muust materjalist peale turvistiku

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Kaitseriietus. Kindad ja käekaitsed kaitseks käes hoitavate nugade sisselõigete ja torgete eest. Osa 3: Riide, naha ja muude materjalide löögilõike katse

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Hingamisteede kaitsevahendid. Iseseisev avatud tsükliga, suruõhku kasutav kapuutsiga hingamisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

19.4.2006

EN 1146:1997

Märkus 2.1

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. Osa 1: Katsemeetod pindtakistuse mõõtmiseks

21.12.2006

EN 1149-1:1995

Märkus 2.1

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. Osa 2: Katsemeetodid elektritakistuse mõõtmiseks läbi materjali (vertikaaltakistus)

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Kaitseriietus. Elektrostaatiliste omadustega. Osa 3: Laengukindluse katsemeetodid

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. Osa 5: Materjali jõudlus- ja konstrueerimisnõuded

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Kaitseriietus. Kõrgnähtavusega riietus mitteprofessionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Kiivrid aerutamiseks ja kärestikuspordiks

20.12.2012

EN 1385:1997

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Tuletõrjujate kaitseriietus. Katsemeetodid ja nõuded peegeldavale riietusele eritulekustutustööde jaoks

8.3.2008

EN 1486:1996

Märkus 2.1

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Päästerakmed

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Kaitserõivad mootorratturitele mehaaniliste löökide eest. Osa 1: Löögikaitsed mootorratturi jäsemeliigestele. Nõuded ja katsemeetodid

13.3.2013

EN 1621-1:1997

Märkus 2.1

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Kaitserõivad mootorratturitele mehaaniliste löökide eest. Osa 2: Mootorratturi seljakaitsed. Nõuded ja katsemeetodid

12.12.2014

EN 1621-2:2003

Märkus 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Isiklikud silmakaitsevahendid. Võrest silma- ja näokaitsevahendid

23.11.2007

EN 1731:1997

Märkus 2.1

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Sukeldumisvarustus. Ujuvuse kompensaatorid. Talitluslikud nõuded ja ohutusnõuded, katsemeetodid

9.9.2016

EN 1809:2014

Märkus 2.1

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Hingamisteede kaitsevahendid. Sissehingamisventiilita, eraldatavate filtritega poolmaskid kaitseks gaaside või gaaside ja osakeste või ainult osakeste eest. Nõuded, katsetamine, märgistus

6.5.2010

EN 1827:1999

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Ekvivalentsete terminite loetelu

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Vähevenivad kernmantel-köied

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Silmakaitsevahendid. Mootorratturite ja mopeediga sõitjate kaitseprillid

9.7.2011

EN 1938:1998

Märkus 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akustika. Kuulmiskaitsmed. Osa 2: A-sageduskorrektsiooniga efektiivhelirõhu tasemete määramine kulunud kuulmiskaitsmete korral (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akustika. Kuulmiskaitsevahendid. Osa 3: Kvaliteedi kontrollimise eesmärgil teostatav lihtsustatud meetod polstri tüüpi kuulmiskaitsevahendite sissekanduva sumbuvuse mõõtmiseks (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

Märkus 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Kaitseriietus. Kemikaalide eest kaitsmiseks. testimismeetod materjalide vedelike ja gaasidekindluse määramiseks (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Kaitseriietus. Kaitsmine vedelate kemikaalide eest. Katsemeetod: materjalide vastupidavus vedelike läbiimbumisele (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Kaitseriietus. Kaitse kuumuse ja tule eest. Katsemeetod: Materjalide ja materjalikoostete hindamine, kui nad on kaitseta jäetud kiirgussoojuse allika eest (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Kaitseriietus kuumuse ja leekide eest. Leegi toimest põhjustatud soojusläbistuse määramine (ISO 9151:2016, parandatud versioon 2017-03)

12.4.2017

EN 367:1992

Märkus 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Kaitserõivad. Materjalide vastupidavuse hindamine sulametalli pritsmete toimele (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Märkus 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Jäähoki mängimisel kasutatavad pea- ja näokaitsevahendid (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Märkus 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Mehaaniline vibratsioon ja löögid. Labakäe-käsivarre vibratsioon. Meetod kinnaste vibratsiooniülekande mõõtmiseks ja hindamiseks peopesast (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Märkus 2.1

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Väikelaevad. Trapetsrakmete kiirpäästik (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Kaitserõivad kasutamiseks keevitamisel ja sellega seonduvatel protsessidel (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

Märkus 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Kaitseriietus. Kuumuse ja leekide eest kaitset pakkuv riietus. Minimaalsed teostusnõuded (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

Märkus 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Hingamisvarustus. Hingamisaparaatides kasutatavad surugaasid

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Hingamisvoolikutega filtrid (ilma maskita kinnitatavad filtrid). Tahkete osakeste filtrid, gaaside filtrid ja kombineeritud filtrid. Nõuded, katsetamine, märgistus

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Kaitseriietus kuumuse ja leegi vastu. Kaitseriietuse või selle koostismaterjali soojusülekande määramine kokkupuutel. Osa 1: Soojendussilindri põhjustatud kuumus kokkupuutel (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

Märkus 2.1

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Kaitseriietus leegi ja kuumuse vastu. Kaitseriietuse või selle koostismaterjali soojusülekande määramine kokkupuutel. Osa 2: Kukkuva silindri põhjustatud kuumus kokkupuutel (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Mägironimisvarustus. Kiilud. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

11.4.2014

EN 12270:1998

Märkus 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Mägironimisvarustus. Karabiinid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

13.12.2013

EN 12275:1998

Märkus 2.1

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Mägironimisvarustus. Kaljuankur. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

11.4.2014

EN 12276:1998

Märkus 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Mägironimisvarustus. Julgestusvööd. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

12.4.2017

EN 12277:2007

Märkus 2.1

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Mägironimisvarustus. Plokid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

23.11.2007

EN 12278:1998

Märkus 2.1

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Isikukaitsevahendid. Päikese- ja kaitseprillide katsemeetodid (ISO 12311:2013, parandatud versioon 2014-08-15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Silmade ja näokaitsevahendid. Päikeseprillid ja kaitseprillid. Osa 1: Üldkasutatavad päikeseprillid (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

Märkus 2.3

28.2.2015

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

15.12.2017

Märkus 3

15.12.2017

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Silmade ja näokaitsevahendid. Päikeseprillid ja kaitseprillid. Osa 2: Päikese vaatluse filtrid (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Väikelaevad. Tekil kasutatavad turvavööd ja julgestusköied. Ohutusnõuded ja katsemeetodid (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Päästevestid, toimivustase 275. Ohutusnõuded (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Märkus 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

Märkus 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Päästevestid, toimivustase 150. Ohutusnõuded (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Märkus 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

Märkus 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Päästevestid, toimivustase 100. Ohutusnõuded (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Märkus 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

Märkus 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Ujuvpäästevahendid (tase 50). Ohutusnõuded (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Märkus 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

Märkus 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Osa 6: Eriotstarbelised päästevestid ja ujumisabivahendid. Ohutusnõuded ja täiendavad katsemeetodid (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

Märkus 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Osa 8: Lisatarvikud. Ohutusnõuded ja katsemeetodid (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Märkus 2.1

31.8.2006

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

Märkus 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Osa 9: Katsemeetodid (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011

Märkus 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Isiklikud ujuvvahendid. Osa 10: Isiklike ujuvvahendite ja teiste vastavate vahendite valik ja kasutamine (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Keevitajate kaitsekindad

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Märkus 3

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Mägironimisvarustus. Mägironijate kiivrid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

20.12.2012

EN 12492:2000

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Sukeldumistarvikud. Kombineeritud ujuvus- ja päästeseadmed. Funktsionaalsed ja ohutusnõuded, katsemeetodid

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Köiesüsteemid. Köite reguleerimisseadmed

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisvahendid, millel on kiiver või kapuuts. Nõuded, katsetamine, märgistus

4.6.1999

EN 146:1991

Märkus 2.1

4.6.1999

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Märkus 3

6.10.2005

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Märkus 3

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisseadised, millel on täismaskid, poolmaskid või veerandmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

4.6.1999

EN 147:1991

Märkus 2.1

4.6.1999

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Märkus 3

28.8.2003

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

Märkus 3

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. Vedelate kemikaalide eest piiratud kaitset pakkuvatele kemikaalide eest kaitsvale riietusele esitatavad toimimisnõuded (Tüüp 6 ja Tüüp PB [6] vahendid)

6.5.2010

EN 13034:2005

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Kaitserõivad. Säärekaitsed jalgpalluritele. Nõuded ja katsemeetodid

6.5.2010

EN 13061:2001

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 1: Tingimused ja konditsioneerimine

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Märkus 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 2: Löögi summutus

20.12.2012

EN 13087-2:2000

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 3: Penetratsioonitakistus

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Märkus 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 4: Tõkestussüsteemi efektiivsus

20.12.2012

EN 13087-4:2000

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 5: Tõkestussüsteemi tugevus

20.12.2012

EN 13087-5:2000

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 6: Vaateväli

20.12.2012

EN 13087-6:2000

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 7: Leegikindlus

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Märkus 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 8: Elektrilised omadused

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Märkus 3

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 10: Soojuskiirguse kindlus

20.12.2012

EN 13087-10:2000

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Mägironimise varustus. Abivahendid jää jaoks. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Ujuvvahendid ujumise õpetamiseks. Osa 1: Kantavate ujuvvahendite ohutusnõuded ja katsemeetodid

5.6.2009

EN 13138-1:2003

Märkus 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Kaitseriietus. Jakid, keha- ja õlakaitsed ratsutamiseks. Ratsanikule, hobustega töötavale inimesel ja hobuveoki juhile. Nõuded ja katsemeetodid

6.5.2010

EN 13158:2000

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Isiklikud silmakaitsevahendid. Mootorsaani kasutajate silmakaitsed

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 1: Seesmise lekke ja kogu seesmise lekke kindlaksmääramine

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 2: Praktilised jõudluskatsed

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 3: Hingamistakistuse kindlaksmääramine

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 4: Leekkatsed

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 5: Kliimatingimused

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 6: Süsihappegaasisisalduse kindlaksmääramine sissehingatavas õhus

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 7: Osakestefiltri läbimise kindlaksmääramine

20.6.2008

EN 13274-7:2002

Märkus 2.1

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. Osa 8: Dolomiiditolmu ummistumise kindlaksmääramine

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 1: Üldnõuded ja katsemeetodid

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 2: Pöiakaitsete, säärekaitsete ja käsivarrekaitsete lisanõuded ja katsemeetodid

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Võitlusspordi kaitsevarustus. Osa 3: Lisanõuded ja katsemeetodid kehakaitsetele

11.4.2014

EN 13277-3:2000

Märkus 2.1

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 4: Peakaitsete lisanõuded ja katsemeetodid

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

Märkus 3

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 5: Genitaalide kaitsete ja kõhukaitsete lisanõuded ning katsemeetodid

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 6: Naiste rinnakaitsetele esitatavad lisanõuded ja katsemeetodid

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Võitlusspordi kaitsevarustus. Osa 7: Lisanõuded ja katsemeetodid käte ja jalgade kaitsevarustusele

6.5.2010

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Võitlusspordi kaitsevarustus. Osa 8: Lisanõuded ja katsemeetodid karate näokaitsetele

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Isikukaitsevahendid. Jalanõud. Libisemiskindluse katsemeetod (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Nähtavust parandavad vahendid mitteprofessionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Kiivrid lumelaudade kasutajatele

20.12.2012

EN 13484:2001

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Kaitseriietus kuumuse ja leegi eest. Osa 1: Valmisriiete katsemeetod. Osa 1: Üle kanduva energia mõõtmine mõõteseadmetega mannekeeni abil (ISO 13506-1:2017)

15.12.2017

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Kaitseriietus. Maahoki väravavahtide käe-, käsivarre-, rinna-, kõhu-, sääre-, jala- ja genitaalidekaitsed ning väljakumängijate säärekaitsed. Nõuded ja katsemeetodid

23.11.2007

EN 13546:2002

Märkus 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Kaitseriietus. Vehklejate käe-, käsivarre-, rinna-, kõhu-, sääre-, jala-, genitaalide ja näokaitsed. Nõuded ja katsemeetodid

23.11.2007

EN 13567:2002

Märkus 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Mootorratturite kaitsekindad. Nõuded ja katsemeetodid

11.12.2015

EN 13594:2002

Märkus 2.1

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Professionaalsete mootorratturite kaitseriietus. Joped, püksid, kombinesoonid või kaheosalised ülikonnad. Osa 1: Üldnõuded

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Professionaalsete mootorratturite kaitseriietus. Joped, püksid, kombinesoonid või kaheosalised ülikonnad. Osa 2: Katsemeetod löögi hõõrdkulumise takistuse kindlaksmääramiseks

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Professionaalsete mootorratturite kaitseriietus. Joped, püksid, kombinesoonid või kaheosalised ülikonnad. Osa 3: Katsemeetod rebimistugevuse kindlaksmääramiseks

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Professionaalsete mootorratturite kaitseriietus. Joped, püksid, kombinesoonid või kaheosalised ülikonnad. Osa 4: Katsemeetod löögi sisselõikekindluse kindlaksmääramiseks

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2017

Mootorratturite kaitsejalatsid. Nõuded ja katsemeetodid

Esmakordne avaldamine

EN 13634:2010

Märkus 2.1

30.6.2018

CEN

EN ISO 13688:2013

Kaitseriietus. Üldnõuded (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Märkus 2.1

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Mootorkelkude ja bobide juhtide ning sõitjate kaitsekiivrid

20.12.2012

EN 13781:2001

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Hingamisteede kaitsevahendid. Autonoomne suletud ahelaga hingamisaparaat põgenemiseks. Nõuded, katsetamine, märgistus

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Katsetamine. Osa 1: Füüsikalise katse meetodid

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Kuulmiskaitsevahendid. Katsetamine. Osa 2: Akustilised katsemeetodid

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad jalatsid. Osa 1: Terminoloogia ja katsemeetodid

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad jalatsid. Osa 2: Kemikaalide pritsmete eest kaitsvad jalatsid

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad jalatsid. Osa 3: Kemikaalide eest tugevat kaitset pakkuvad jalatsid

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Kaitserõivad tuletõrjujatele. Nõuded ja katsemeetodid tuletõrjujate tulekindlatele kapuutsidele

15.12.2017

EN 13911:2004

Märkus 2.1

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Isikukaitsevahendid. Ergonoomilised põhimõtted

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Hingamisvahendid. Avatud tsükliga, väliskeskkonnast isoleeritud, surulämmastikku ja hapnikku kasutav sukeldumisaparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Tahkete aineosakeste vastane kaitseriietus. Osa 1: Nõuded kemikaalide eest kaitsvale riietusele, mis tagab kogu keha kaitse lendlevate aineosakeste eest (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011

Märkus 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Tahkete kemikaalide aineosakeste vastane kaitseriietus. Osa 2: Katsemeetod aerosoolsete peenpulbrite lekke määramiseks ülikondadesse (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Kaitseriietus. Mehhaanilised omadused. Katsemeetod materjalide torkekindluse ja rebenemiskindluse määramiseks (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Kaitseriietus. Mehaanilised omadused. Vastupanu kindlaksmääramine teravate objektide lõikamisele (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Kaitseriietus. Põlled, püksid ja alussärgid kaitseks käes hoitavate nugade sisselõigete ja torgete eest (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Off-road-mootorrataste kivikaitsed, mis sobivad sõitja kaitsmiseks kivide ja kildude eest. Nõuded ja katsemeetodid

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Suure vastupidavusega tööstuslikud kiivrid

20.12.2012

EN 14052:2012

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 14058:2017

Kaitseriietus. Rõivad kaitseks jahedate keskkondade eest

Esmakordne avaldamine

EN 14058:2004

Märkus 2.1

31.5.2018

CEN

EN ISO 14116:2015

Kaitserõivad. Kaitse leekide eest. Piiratud leegilevikuga materjalid, materjalikogumid ja rõivad (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

Märkus 2.1

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Kaitseriietus. Randme-, peopesa-, põlve- ja küünarnukikaitsmed rollerspordivarustuse kasutajatele. Nõuded ja katsemeetodid

23.11.2007

EN 14120:2003

Märkus 2.1

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Kaitseriietus. Jõudlusnõuded ja katsemeetodid nakkuslike ainete eest kaitsva kaitseriietuse katsetamiseks

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Hingamisvahendid. Suletud tsükliga sukeldumisaparaat

13.12.2013

EN 14143:2003

Märkus 2.1

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2017

Tuukriülikonnad. Osa 1: Kummiülikonnad. Nõuded ja katsemeetodid

Esmakordne avaldamine

EN 14225-1:2005

Märkus 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-2:2017

Tuukriülikonnad. Osa 2: Kuivad kummiülikonnad. Nõuded ja katsemeetodid

Esmakordne avaldamine

EN 14225-2:2005

Märkus 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-3:2017

Tuukriülikonnad. Osa 3: Aktiivjahutuse või -soojendusega ülikonnasüsteemid ja nende osad. Nõuded ja katsemeetodid

Esmakordne avaldamine

EN 14225-3:2005

Märkus 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-4:2005

Tuukriülikonnad. Osa 4: Üheatmosfäärilised ülikonnad (ADS). Nõuded inimtegurile ja katsemeetodid

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Kemikaalikindel kaitseriietus. Katseeetodid ning kemikaalikindlate materjalide klassifikatsioon

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Kaitseriietus. Elektrinugade tekitatud lõikehaavade eest kaitsvad kindad ja käsivarrekaitsed. Nõuded ja katsemeetodid

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Vihmavastane kaitseriietus. Katsemeetodid valmisriiete katsetamiseks. Suure energiaga tilkade langemisel ülevalt antav löök

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Hingamisteede kaitsevahendid. Gaasi filter (id), kombineeritud filtrid. Nõuded, katsetamine, markeerimine

20.6.2008

EN 14387:2004

Märkus 2.1

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Isikukaitsevahendid. Põlvekaitsed põlviliasendis töötamiseks

6.5.2010

EN 14404:2004

Märkus 2.1

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Hingamisteede kaitsevahendid. Poolmaskiga, üksnes positiivse rõhuga kasutamiseks mõeldud autonoomsed suletud kontuuriga hingamisaparaadid. Nõuded, katsetamine, tähistamine

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Isiklikud silmakaitsevahendid - Tuletõrjujate, kiirabi- ja päästetöötajate kiivritel kasutamiseks mõeldud näokaitsed ja -varjud

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Kaitseriietus autojuhtidele. Kaitse kuumuse ja tule vastu. Toimevõime nõuded ja katsemeetodid (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Märkus 3

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Hingamisteede kaitsevahendid. Autonoomne avatud süsteemiga poolmaskiga väliskeskkonnast isoleeritud, avatud tsükliga hingamisaparaat enesepäästmiseks

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Hingamisteede kaitsevahendid. Suruõhusüsteemiga ühendatud hingamisaparaadid, mis on varustatud koormusventiiliga. Osa 1: Täismaskiga aparaadid: Nõuded, katsetamine, tähistamine

6.10.2005

EN 139:1994

Märkus 2.1

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Hingamisteede kaitsevahendid. Suruõhusüsteemiga ühendatud hingamisaparaadid, mis on varustatud koormusventiiliga. Osa 1: Poolmaskiga ülerõhuaparaadid. Nõuded, katsetamine, tähistamine

6.10.2005

EN 139:1994

Märkus 2.1

2.12.2005

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Hingamisteede kaitsevahendid. Läbivoolusüsteemiga ühendatud hingamisaparaadid. Nõuded, katsetamine, tähistamine

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Märkus 2.1

2.12.2005

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. Vedelikukindlate (tüüp 3) või pritsmekindlate (tüüp 4) ühendustega riietusele, kaasa arvatud üksnes erinevaid kehaosi kaitsvad esemed, esitatavad toimimisnõuded (Tüübid PB [3] ja PB [4])

6.5.2010

EN 14605:2005

Märkus 2.1

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Kaitseriietus. Läbilaskvusvõime määramine pihustatavate vedelate kemikaalide, emulsioonide ja dispergantide abil. Pihusti katse

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Kaitseriietus abrasiivjoa operatsioonidele, kus kasutatakse teralisi abrasiive (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Kaitseriietus. Kaitse kuumuse ja leegi eest. Piiratud leegilevimise katsemeetod (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Märkus 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Kaitserõivad külma vee eest. Osa 1: Tööülikonnad. Nõuded, sealhulgas ohutusnõuded (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

Märkus 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Kaitserõivad külma vee eest. Osa 2: Päästeülikonnad. Nõuded, sealhulgas ohutusnõuded (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

Märkus 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Kaitserõivad külma vee eest. Osa 3: Katsemeetodid (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

Märkus 2.1

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Tuletõrjujate jalanõud

20.12.2012

EN 15090:2006

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Mägironimisvarustus. Pidurdusseadmed. Osa 1: Käsitsi lukustatavad pidurdusseadmed, ohutusnõuded ja katsemeetodid

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Hingamisvarustus. Avatud tsükliga, väliskeskkonnast isoleeritud, suruõhku kasutav sukeldumisaparaat. Osa 1: Sukeldumisaparaat

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Hingamisvarustus. Avatud tsükliga, väliskeskkonnast isoleeritud, suruõhku kasutav sukeldumisaparaat. Osa 2: Vaba juurdevooluga aparaat

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Sisemängude põlve- ja küünarnukikaitsed. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Tuletõrjujate kaitseriietus. Laboratoorsed katsemeetodid ja toimivusnõuded (metsa)maastikul kantavale riietusele

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Riietus. Psühholoogiline toime. Soojusisolatsiooni mõõtmine termilise mannekeeni abil (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Kaitseriietus. Kaitsva toimega kindad jalgpalliväravavahtidele

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Kaitsekindad. Elektrostaatilised omadused

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Tuletõrjujate kiivrid. Kiivrid päästetöödeks

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Kaitserõivad tuletõrjujatele. Toimivusnõuded kaitserõivastele tehnilistel päästetöödel

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Mägironimisvarustus. Laviini õhkpatjade süsteemid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Saeketilõigetele vastupidavad kaitsejalatsid (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

Märkus 2.1

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Kaitserõivad. Kaitse vedelate kemikaalide eest. Katsemeetod vastupidavuse määramiseks vedelikujoa sisseimbumisele (Jet-test) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Märkus 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Kaitserõivad. Kaitse vedelate kemikaalide eest. Katsemeetod vastupidavuse määramiseks pihustuse sisseimbumisele (pihustuskatse) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Märkus 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 19918:2017

Kaitseriietus. Kaitse kemikaalide eest. Madala materjale läbistava aururõhuga kemikaalide kumulatiivse imbumise mõõtmine (ISO 19918:2017)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 20344:2011

Isikukaitsevahendid. Jalanõude katsemeetodid (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Märkus 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Isikukaitsevahendid. Kaitsejalanõud (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Märkus 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Isikukaitsevahendid. Kaitsejalatsid (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

Märkus 2.1

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Isikukaitsevahendid. Tööjalatsid (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Märkus 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Isikukaitsevahendid. Kaitsvad jalatsid valu- ja keevitustöödel. Osa 1: Valutöö riskide eest kaitsvate jalatsite nõuded ja katsemeetodid (ISO 20349-1:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Märkus 2.1

20.4.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Isikukaitsevahendid. Kaitsvad jalatsid valu- ja keevitustöödel. Osa 2: Keevitus- ja seonduvate protsesside riskide eest kaitsvate jalatsite nõuded ja katsemeetodid (ISO 20349-2:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Märkus 2.1

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Kõrgnähtavusega märguriietus. Katsemeetodid ja nõuded (ISO 20471:2013, parandatud versioon 2013-06-01)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Märkus 2.1

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

Märkus 3

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Akustika. Kuulmiskaitsevahendid. Osa 1: Subjektiivne meetod helisummutuse mõõtmiseks (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Kaitseriietus. Toimivusnõuded pestitsiidide käitajatele ja pestitsiididega töödeldud alale naasvate töötajate kaitseriietusele (ISO 27065:2017)

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Elektriisolatsiooniga kaitseriietus madalpingepaigaldistele

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Elektriisolatsiooniga jalatsid kasutamiseks madalpingeseadistel

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Elektriisolatsiooniga kiivrid kasutamiseks madalpingepaigaldistel

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Pingealune töö. Tööriistade, seadmestike ja seadmete terminoloogia

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

Märkus 2.1

1.12.2004

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

Märkus 3

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Pingealune töö. Varjestav riietus kasutamiseks vahelduvvoolu nimipingel 800 kV ja alalisvoolul +/- 600 kV

IEC

IEC 60895:2002 (Muudetud)

6.10.2005

EN 60895:1996

Märkus 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Pingealune töö. Isoleermaterjalist kindad

IEC

IEC 60903:2002 (Muudetud)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Märkus 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Isoleermaterjali muhvid pinge all töötamiseks

IEC 60984:1990 (Muudetud)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Märkus 3

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Märkus 3

6.10.2005

Märkus 1.

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1.

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2.

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.3.

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse

Märkus 3.

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1025/2012 (4) artiklile 27 esitatud Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viited parandustele „../AC:AAAA“ avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ELT L 81, 31.3.2016, lk 51.

(2)  EÜT L 399, 30.12.1989, lk 18.

(3)  ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel +33 492944200; faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  ELT C 338, 27.9.2014, lk 31.