14.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 429/9


Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavate paranduskoefitsientide ajakohastamine 2017. aastal

(2017/C 429/06)

1.1.

Personalieeskirjade artikli 66 kohane tabel, milles esitatakse igakuised põhipalgad, mida kohaldatakse alates 1. juulist 2017 tegevusüksuste AD ja AST iga palgaastme ja -järgu suhtes:

1.7.2017

PALGAJÄRK

PALGAASTE

1

2

C

4

5

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

2.

Personalieeskirjade artikli 66 kohane tabel, milles esitatakse igakuised põhipalgad, mida kohaldatakse alates 1. juulist 2017 tegevusüksuse AST/SC iga palgaastme ja -järgu suhtes:

1.7.2017

PALGAJÄRK

PALGAASTE

1

2

3

4

5

6

4 669,97

4 866,21

5 070,70

5 211,76

5 283,78

5

4 127,48

4 300,92

4 482,28

4 606,33

4 669,97

4

3 648,01

3 801,29

3 961,03

4 071,24

4 127,48

3

3 224,22

3 359,70

3 500,90

3 598,28

3 648,01

2

2 849,67

2 969,42

3 094,21

3 180,29

3 224,22

1

2 518,63

2 624,47

2 734,76

2 810,83

2 849,67

3.

Tabel, milles esitatakse Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide suhtes vastavalt personalieeskirjade artiklile 64 kohaldatavad paranduskoefitsiendid, sealhulgas:

alates 1. juulist 2017 ELi ametnike ja muude teenistujate töötasude suhtes vastavalt personalieeskirjade artiklile 64 kohaldatavad paranduskoefitsiendid (järgneva tabeli 2. veerg);

alates 1. jaanuarist 2018 ametnike ja muude teenistujate ülekannete suhtes vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 17 lõikele 3 kohaldatavad paranduskoefitsiendid (järgneva tabeli 3. veerg);

alates 1. juulist 2017 pensionide suhtes vastavalt personalieeskirjade XIII lisa artikli 20 lõikele 1 kohaldatavad paranduskoefitsiendid (järgneva tabeli 4. veerg).

1

2

3

4

Riik/koht

Töötasu

Ülekanne

Pension

1.7.2017

1.1.2018

1.7.2017

Bulgaaria

53,4

51,7

 

Tšehhi Vabariik

78,3

71,9

 

Taani

133,9

136,2

136,2

Saksamaa

97,5

100,0

 

Bonn

93,9

 

 

Karlsruhe

94,6

 

 

München

107,5

 

 

Eesti

80,3

82,4

 

Iirimaa

119,8

124,0

124,0

Kreeka

79,9

79,6

 

Hispaania

88,7

89,4

 

Prantsusmaa

114,8

108,6

108,6

Horvaatia

74,9

67,5

 

Itaalia

97,3

99,1

 

Varese

90,9

 

 

Küpros

74,4

79,4

 

Läti

74,9

69,8

 

Leedu

74,3

68,3

 

Ungari

74,5

63,1

 

Malta

86,5

89,1

 

Madalmaad

108,3

109,6

109,6

Austria

106,3

108,7

108,7

Poola

70,6

60,7

 

Portugal

82,4

82,9

 

Rumeenia

63,9

56,6

 

Sloveenia

81,5

78,7

 

Slovakkia

77,3

69,0

 

Soome

119,9

120,6

120,6

Rootsi

127,9

119,0

119,0

Ühendkuningriik

133,5

120,3

120,3

Culham

100,5

 

 

4.1.

Alates 1. juulist 2017 on personalieeskirjade artikli 42a teises lõigus osutatud lapsehoolduspuhkuse toetus 986,72 eurot.

4.2.

Alates 1. juulist 2017 on personalieeskirjade artikli 42a kolmandas lõigus osutatud lapsehoolduspuhkuse toetus 1 315,62 eurot.

5.1.

Alates 1. juulist 2017 on personalieeskirjade VII lisa artikli 1 lõikes 1 osutatud majapidamistoetuse põhiosa 184,55 eurot.

5.2.

Alates 1. juulist 2017 on personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõikes 1 osutatud ülalpeetava lapse toetus 403,25 eurot.

5.3.

Alates 1. juulist 2017 on personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõikes 1 osutatud õppetoetus 273,60 eurot.

5.4.

Alates 1. juulist 2017 on personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõikes 2 osutatud õppetoetus 98,51 eurot.

5.5.

Alates 1. juulist 2017 on personalieeskirjade artiklis 69 ja VII lisa artikli 4 lõike 1 teises lõigus osutatud kodumaalt lahkumise toetus vähemalt 546,95 eurot.

5.6.

Alates 1. juulist 2017 on muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 134 osutatud kodumaalt lahkumise toetus 393,20 eurot.

6.1.

Alates 1. juulist 2017 kohaldatakse personalieeskirjade VII lisa artikli 7 lõikes 2 osutatud kilomeetrite eest makstavat toetust järgmiselt:

0 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

0 kuni 200 km

0,2034 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

201 kuni 1 000 km

0,3391 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

1 001 kuni 2 000 km

0,2034 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

2 001 kuni 3 000 km

0,0677 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

3 001 kuni 4 000 km

0,0327 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

4 001 kuni 10 000 km

0 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa selle osa puhul, mis ületab

10 000 km

6.2.

Alates 1. juulist 2017 lisandub personalieeskirjade VII lisa artikli 7 lõikes 2 osutatud kilomeetrite eest makstavale toetusele kindlasummaline lisahüvitis summas:

101,71 eurot, kui lõikes 1 osutatud kohtade geograafiline vahemaa on vahemikus 600 – 1 200 km,

203,42 eurot, kui lõikes 1 osutatud kohtade geograafiline vahemaa on üle 1 200 km.

7.1.

Alates 1. jaanuarist 2018 kohaldatakse personalieeskirjade VII lisa artikli 8 lõikes 2 osutatud kilomeetrite eest makstavat toetust järgmiselt:

0 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

0 kuni 200 km

0,4102 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

201 kuni 1 000 km

0,6836 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

1 001 kuni 2 000 km

0,4102 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

2 001 kuni 3 000 km

0,1366 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

3 001 kuni 4 000 km

0,0660 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul:

4 001 kuni 10 000 km

0 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa selle osa puhul, mis ületab

10 000 km

7.2.

Alates 1. jaanuarist 2018 lisandub personalieeskirjade VII lisa artikli 8 lõikes 2 osutatud kilomeetrite eest makstavale toetusele kindlasummaline lisahüvitis summas:

205,06 eurot juhul, kui teenistuskoha ja päritolukoha geograafiline vahemaa on vahemikus 600 – 1 200 km;

410,10 eurot juhul, kui teenistuskoha ja päritolukoha geograafiline vahemaa on üle 1 200 km.

8.

Alates 1. juulist 2017 on personalieeskirjade VII lisa artikli 10 lõikes 1 osutatud päevaraha:

42,39 eurot ametniku puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele;

34,18 eurot ametniku puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

9.

Alates 1. juulist 2017 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 24 lõikes 3 osutatud sisseseadmistoetuse alampiir:

1 206,69 eurot teenistujate puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele;

717,49 eurot teenistuja puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

10.1.

Alates 1. juulist 2017 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28a lõike 3 teises lõigus osutatud töötuskindlustushüvitise alam- ja ülempiir:

1 447,18 eurot (alampiir);

2 894,36 eurot (ülempiir).

10.2.

Alates 1. juulist 2017 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28a lõikes 7 osutatud kindlasummaline toetus 1 315,62 eurot.

11.

Tabel, milles esitatakse alates 1. juulist 2017 kohaldatavad muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 93 osutatud põhipalkade astmete summad:

TEGEVUSÜKSUS

1.7.2017

PALGAJÄRK

PALGAASTE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 312,13

6 443,39

6 577,38

6 714,16

6 853,80

6 996,32

7 141,81

 

17

5 578,83

5 694,84

5 813,26

5 934,16

6 057,56

6 183,53

6 312,13

 

16

4 930,71

5 033,23

5 137,91

5 244,76

5 353,83

5 465,18

5 578,83

 

15

4 357,88

4 448,51

4 541,02

4 635,45

4 731,85

4 830,25

4 930,71

 

14

3 851,61

3 931,71

4 013,48

4 096,94

4 182,15

4 269,10

4 357,88

 

13

3 404,15

3 474,95

3 547,20

3 620,98

3 696,27

3 773,14

3 851,61

III

12

4 357,82

4 448,44

4 540,95

4 635,37

4 731,76

4 830,15

4 930,60

 

11

3 851,58

3 931,66

4 013,42

4 096,87

4 182,07

4 269,04

4 357,82

 

10

3 404,14

3 474,93

3 547,18

3 620,95

3 696,24

3 773,11

3 851,58

 

9

3 008,68

3 071,25

3 135,11

3 200,32

3 266,87

3 334,79

3 404,14

 

8

2 659,17

2 714,47

2 770,92

2 828,53

2 887,36

2 947,40

3 008,68

II

7

3 008,61

3 071,20

3 135,07

3 200,27

3 266,85

3 334,79

3 404,15

 

6

2 659,05

2 714,35

2 770,81

2 828,44

2 887,26

2 947,32

3 008,61

 

5

2 350,09

2 398,96

2 448,86

2 499,80

2 551,78

2 604,87

2 659,05

 

4

2 077,02

2 120,22

2 164,33

2 209,35

2 255,29

2 302,20

2 350,09

I

3

2 558,73

2 611,83

2 666,05

2 721,38

2 777,85

2 835,50

2 894,36

 

2

2 262,02

2 308,97

2 356,89

2 405,81

2 455,74

2 506,72

2 558,73

 

1

1 999,73

2 041,25

2 083,60

2 126,84

2 170,98

2 216,05

2 262,02

12.

Alates 1. juulist 2017 on muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 94 osutatud sisseseadmistoetuse alampiir:

907,64 eurot teenistujate puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele;

538,12 eurot teenistuja puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

13.1.

Alates 1. juulist 2017 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 96 lõike 3 teises lõigus osutatud töötuskindlustushüvitise alam- ja ülempiir:

1 085,38 eurot (alampiir);

2 170,75 eurot (ülempiir).

13.2

Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 96 lõikes 7 osutatud kindlasummaline toetus on 986,72 eurot.

13.3

Alates 1. juulist 2017 on muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 136 osutatud töötuskindlustushüvitise alam- ja ülempiir:

954,90 eurot (alampiir);

2 246,82 eurot (ülempiir).

14.

Nõukogu määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76 (1) artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus ette nähtud hüvitised vahetustega töö eest:

413,61 eurot;

624,28 eurot;

682,57 eurot;

930,56 eurot.

15.

Alates 1. juulist 2017 kohaldatakse nõukogu määruse (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68 (2) artiklis 4 osutatud summade suhtes koefitsienti 5,9705.

16.

Tabel, milles esitatakse alates 1. juulist 2017 kohaldatavad personalieeskirjade XIII lisa artikli 8 lõikes 2 osutatud summad:

1.7.2017

PALGAJÄRK

PALGAASTE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

19 881,81

19 881,81

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

19 080,05

 

 

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 310,61

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

 

 

 

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 303,51

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 641,93

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 173,35

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

 

 

 

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 728,19

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 714,25

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 818,11

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

5 549,85

5 783,05

6 026,07

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 326,04

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 707,34

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 160,50

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

 

 

 

17.

Alates 1. juulist 2017 on personalieeskirjade XIII lisa artikli 18 lõike 1 kohaldamise eesmärgil enne 1. maid 2004 jõus olnud personalieeskirjade VII lisa artiklis 4a nimetatud kindlasummaline toetus määratud alljärgnevalt:

142,68 eurot kuus ametniku puhul, kes kuulub palgaastmesse C4 või C5,

218,77 eurot kuus ametniku puhul, kes kuulub palgaastmesse C1, C2 või C3.

18.

Tabel, milles esitatakse alates 1. juulist 2017 kohaldatavad muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 133 osutatud põhipalkade astmete summad:

Palgaaste

1

2

3

4

5

6

7

Põhipalk täisajaga töötamisel

1 819,00

2 119,13

2 297,57

2 491,05

2 700,83

2 928,28

3 174,87

Palgaaste

8

9

10

11

12

13

14

Põhipalk täisajaga töötamisel

3 442,24

3 732,11

4 046,39

4 387,13

4 756,58

5 157,12

5 591,42

Palgaaste

15

16

17

18

19

 

 

Põhipalk täisajaga töötamisel

6 062,27

6 572,79

7 126,29

7 726,39

8 377,05

 

 


(1)  Nõukogu 9. veebruari 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on õigus saada hüvitist vahetustega töö eest, ning selle hüvitise määrad ja maksmise tingimused (EÜT L 38, 13.2.1976, lk 1). Määrust on täiendatud määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 1307/87 (EÜT L 124, 13.5.1987, lk 6).

(2)  Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 8).