1.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 447/10


Komisjoni teatis seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/68/EL (surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

(2016/C 447/06)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/68/EL (1) artikli 15 lõike 4 sätetele avaldatakse viide järgmise Euroopa materjalide tunnustuse kohta:

Number

Lühend

Täielik nimetus

0045-01:2012/01

EAM-X2CrMnNiN21-5-1

EAM-X2CrMnNiN21-5-1 – õhuke kahekordne teras – leht, plaat ja riba

Märkus

Nimetatud Euroopa materjalide tunnustuse originaaleksemplare saab tellida aadressil: TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Grosse Bahnstrasse 31, 22525 Hamburg, Germany. Tel +49 4085572368, faks +49 4085572710, e-post: info@tuev-nord.de. Koos tellimusega tuleb tasuda haldustasu 80 eurot.

Number

Lühend

Täielik nimetus

0879-1:2001/05

EAM Nickel 201-1

EAM Nickel 201 – kuum- ja külmvaltsitud terasplaadid, lehed ja ribad (puhas nikkel vähese süsinikusisaldusega surveseadmete jaoks)

0879-2:2001/05

EAM Nickel 201-2

EAM Nickel 201 – sepistused (puhas nikkel vähese süsinikusisaldusega surveseadmete jaoks)

0879-3:2001/05

EAM Nickel 201-3

EAM Nickel 201 – vardad (puhas nikkel vähese süsinikusisaldusega surveseadmete jaoks)

0879-4:2001/05

EAM Nickel 201-4

EAM Nickel 201 – õmbluseta torud (puhas nikkel vähese süsinikusisaldusega surveseadmete jaoks)

Märkus

Nimetatud Euroopa materjalide tunnustuse originaaleksemplare saab tellida aadressil: TÜV UK LIMITED, AMP House Suites 27–29 Fifth Floor Dingwall Road, Croydon CR0 2LX, United Kingdom. Tel +44 2086807711, faks +44 2086804035, e-post: enquiries.uk@tuv-nord.co.uk. Koos tellimusega tuleb tasuda haldustasu 80 eurot. Dokumendi saab tasuta alla laadida äriühingu veebilehel.


(1)  ELT L 189, 27.6.2014, lk 164.