17.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 61/1


KOMISJONI TEATIS

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/84/EÜ (suveaja korra kohta) artiklile 4

Suveaja perioodide kava

(2016/C 61/01)

Ajavahemikus 2017–2021 (kaasa arvatud) algavad ja lõpevad suveaja perioodid järgmistel kuupäevadel kl 01.00 koordineeritud maailmaaja (UTC) järgi:

—   2017. aasta: pühapäeval 26. märtsil ja pühapäeval 29. oktoobril;

—   2018. aasta: pühapäeval 25. märtsil ja pühapäeval 28. oktoobril;

—   2019. aasta: pühapäeval 31. märtsil ja pühapäeval 27. oktoobril;

—   2020. aasta: pühapäeval 29. märtsil ja pühapäeval 25. oktoobril;

—   2021. aasta: pühapäeval 28. märtsil ja pühapäeval 31. oktoobril.