Brüssel,24.6.2015

COM(2015) 300 final

Euroopa Liidu
2016. eelarveaasta
üldeelarve PROJEKT

- Sissejuhatus
- Tulude koondarvestus
- Tulude ja kulude koondarvestus eelarvejagude kaupa


DOKUMENDID

       

Euroopa Liidu
2016. eelarveaasta
üldeelarve PROJEKT

   Sissejuhatus

   Tulude koondarvestus

   Tulude ja kulude koondarvestus eelarvejagude kaupa

       1. jagu.    Euroopa Parlament

   2. jagu.    Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

         3. jagu.    Komisjon

   4. jagu.    Euroopa Kohus

         5. jagu.    Euroopa Kontrollikoda

   6. jagu.    Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

         7. jagu.    Regioonide Komitee

   8. jagu.    Euroopa Ombudsman

         9. jagu.    Euroopa Andmekaitseinspektor

         10. jagu.    Euroopa välisteenistus

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-et.htm