12.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 444/11


Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate pensioniskeemi sissemaksete määra ajakohastamine alates 1. juulist 2014 (1)

(2014/C 444/05)

Alates 1. juulist 2014 on personalieeskirjade artikli 83 lõikes 2 osutatud sissemakse määr 10,1 %.


(1)  Eurostati 1. septembri 2014. aasta aruanne Euroopa Liidu ametnike pensioniskeemi 2014. aasta kindlustusmatemaatilise hinnangu kohta.