16.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 140/4


Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

2012/C 140/04

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (1) artiklile 7. Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

„MELA ROSSA CUNEO”

EÜ nr: IT-PGI-0005-0915-16.12.2011

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Nimetus:

„Mela Rossa Cuneo”

2.   Liikmesriik või kolmas riik:

Itaalia

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus:

3.1.   Toote liik:

Klass 1.6.

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab:

Kaitstud geograafilise tähisega „Mela Rossa Cuneo” on hõlmatud üksnes järgmised õunasordid ja nende klonaalsed alamsordid:

a)

„Red Delicious”

b)

„Gala”

c)

„Fuji”

d)

„Braeburn”

Lisaks peavad õunad olema järgmiste omadustega:

 

„Red Delicious”

 

Väline viljakest: vähemalt 90 % õuna pinnast on intensiivse veinipunase värvusega; puudub rasvane kiht ja korgistunud osa, korgistumist esineb üksnes varre kinnituskoha ümber

 

Suurus: läbimõõt vähemalt 75 mm või kaal vähemalt 180 g

 

Suhkrusisaldus: vähemalt 11 Brixi kraadi

 

Viljaliha tihedus: vähemalt 5 kg

 

„Gala”

 

Väline viljakest: vähemalt 80 % õuna pinnast on intensiivse erkpunase värvusega; peamiselt triibuline, mõnikord on triibud ebaühtlased

 

Suurus: läbimõõt vähemalt 70 mm või kaal vähemalt 160 g

 

Suhkrusisaldus: vähemalt 12 Brixi kraadi

 

Viljaliha tihedus: vähemalt 5 kg

 

„Fuji”

 

Väline viljakest: vähemalt 60 % õuna pinnast on värvusega helepunasest intensiivse punaseni

 

Suurus: läbimõõt vähemalt 75 mm või kaal vähemalt 180 g

 

Suhkrusisaldus: vähemalt 12 Brixi kraadi

 

Viljaliha tihedus: vähemalt 6 kg

 

„Braeburn”

 

Väline viljakest: vähemalt 80 % õuna pinnast on kaetud triipudega, mille värvus on oranžikaspunasest intensiivse punaseni

 

Suurus: läbimõõt vähemalt 70 mm või kaal vähemalt 160 g

 

Suhkrusisaldus: vähemalt 11,5 Brixi kraadi

 

Viljaliha tihedus: vähemalt 6 kg

Tarbimisse laskmisel peavad viljad olema terviklikud, värske ja terve välimusega, puhastatud, ilma võõrolluse ja ebaloomuliku lõhnata ning vastama ekstraklassi ja I klassi nõuetele.

Eri sortide ja klasside puhul kehtivate muude kvaliteedi miinimumnõuete suhtes kohaldatakse ühenduse eeskirju määruse (EL) nr 543/2011 kohaselt.

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul):

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul):

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas:

Kaitstud geograafilise tähisega õuna „Mela Rossa Cuneo” kõik kasvatamisetapid ja saagikoristus peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta:

Kaitstud geograafilise tähisega õuna „Mela Rossa Cuneo” säilitatakse traditsioonilisel viisil külmladudes, mille temperatuuri ja niiskuse tase ning õhu koostis säilitab toote erilised kvaliteediomadused.

Õunu „Mela Rossa Cuneo” tuleb turustada üksnes järgneval perioodil:

„Gala”

augusti algusest mai lõpuni

„Red Delicious”

septembri algusest juuni lõpuni

„Braeburn”

septembri lõpust juuli lõpuni

„Fuji”

oktoobri algusest juuli lõpuni

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta:

Õunad „Mela Rossa Cuneo” tuleb pakendada viisil, mis võimaldab toodet täpselt kindlaks teha. Kaitstud geograafiline tähis „Mela Rossa Cuneo” peab olema pakendil või igal õunal eraldi selges ja hästi loetavas kirjas, mis on suurem muust pakendil olevast tekstist.

Igal õunal eraldi kleebise kasutamise korral peab tähisega õunu olema vähemalt 70 %.

Koos kaitstud geograafilise tähisega on lubatud kasutada graafilisi tähiseid ja/või sümboleid, mis viitavad tootjate nimedele või ärinimedele või ühistele kaubamärkidele või individuaalsetele firmamärkidele, tingimusel et need ei ole kiitvad või ostjat eksitavad.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus:

Õuna „Mela Rossa Cuneo” tootmispiirkond hõlmab Cuneo ja Torino provintsi kommuune, mis asuvad 280–650 m kõrgusel merepinnast.

Cuneo provintsi kommuunid on: Bagnolo Piemonte, Barge, Borgo San Dalmazzo, Boves, Brondello, Busca, Caraglio, Castellar, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cervere, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Envie, Fossano, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Pagno, Piasco, Revello, Rossana, Sant’Albano Stura, Salmour, Saluzzo, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villar San Costanzo.

Torino provintsi kommuunid on: Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour, Garzigliana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Osasco, S. Secondo di Pinerolo, Pinerolo.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga:

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära:

Piemonte maakonna kõnealused alad asuvad kõrgplatool, mis läbib mereäärsetest Alpidest ja Cotti Alpidest koosnevaid läänepoolseid Alpe ning kujutab endast orograafiliselt ainulaadset piirkonda, olles läänepoolseid Alpe Po jõe tasandikust eraldava kõrgplatoo kitsas astanguosa.

Kõnealune ala on Piemonte maakonna õunatoodangu peamine piirkond, kus punase koorega õunte kasvatamine on saanud alguse, arenenud ja muutunud kohalikuks tootmisharuks.

Õunu „Mela Rossa Cuneo” kasvatatakse Piemonte maakonna Cuneo ja Torino provintsis hobuse päevateekonna ulatusse jääval alal, mis on ajaloolistel ja geograafilistel põhjustel etendanud olulist rolli antotsüaniinvärvusega õunte aretamisel. Piirkonna keskkonnaomadused on kõrgus mere pinnast, laiuskraadid, omapärased pinnavormid, kliimategurid ning väga tugev päikesekiirgus.

Päeva ja öö temperatuurivahemiku määrab piirkonna asukoht Alpi mäeaheliku ja Po jõe tasandiku vahel. Hilissuvest hilissügiseni, vastavalt õunte „Mela Rossa Cuneo” liikide koristuseelsele küpsemisajale, on keskmine temperatuur 13,8 °C. See erineb enamikus Euroopa õunakasvatuse piirkondades tavaliselt registreeritud mõõtmistulemustest nii mägedes kui ka tasandikel, kus temperatuurimuutusi põhjustab peamiselt ilmastikutingimuste kiire vaheldumine.

5.2.   Toote eripära:

Eriomadused, millel rajaneb õuna „Mela Rossa Cuneo” hea maine, on õuna välimust mõjutav punane värvus ja selle ulatus õuna pinnal (põhivärvuse osakaal koorel) ning välise viljakesta erk värvitoon. Seetõttu on õunad „Mela Rossa Cuneo” kergesti eristuvad kohalikel, piirkondlikel, sise- ja rahvusvahelistel turgudel.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel:

Õuna „Mela Rossa Cuneo” meeldiv välimus on soodsa vastastikuse mõju tulemus tootmise geograafilise piirkonna ning seal traditsiooniliselt kasvatatud õunasortide ja kloonide vahel.

Õuna iseloomuliku punase värvuse põhjuseks on järgmised füüsikalised ja ilmastikutegurid, mis iseloomustavad kõnealust geograafilist piirkonda:

erakordselt suur ööpäevane temperatuurikõikumine koristuseelsel perioodil;

koore niiskus, mille põhjustavad kastepiisad öö kõige jahedamal ajal ning mille tulemusel õuna epidermist mõjutab iseloomulik vahelduv niiskus- ja kuivamisperiood;

hommikul ja õhtul mägedes puhuvad tuuled, mis võimendavad ja kiirendavad ööpäevaseid temperatuuri ja niiskustsükleid.

Päikesevalguse koostoimel mõjutavad nimetatud füüsikalised tegurid antotsüaniinide teket ja arengut; mis on õuna välise viljakesta punast värvust tekitav antioksüdantne pigment. Värvipigmendi teke on otseselt seotud temperatuurikõikumistega. Silmaga nähtava värvuse ulatus sõltub värvipigmenti sisaldavate rakkude osakaalust ning antioksüdantide lahustumisest rakkudes. Päikesevalguse koostoimel mõjutab vahelduv niiskus- ja kuivamisperiood antotsüaniinide arenemisprotsessi.

Punase koorega õunte kasvatamist geograafilises piirkonnas on üksikasjalikult kirjeldatud Pollenzo (CN) ülikooli Università di Scienze gastronomiche koostatud dokumendis. 18. sajandi valgustusajastu ideedele toetudes rajati Piemontes põllumajandusakadeemiaid ja -asutusi, kus ulatuslikult uuriti sorte, levitati neid ning töötati välja teaduspõhiseid viljelusviise. Nii loodi tingimused punase koorega õunasortide levikuks, mida eriti hinnatakse Cuneo piirkonnas välja kujuneva sügava ja erksa värvuse tõttu.

Cuneo tänapäevase õunakasvatuse areng ulatub tagasi eelmise sajandi 50–60ndatesse, mil tasapisi hakkasid levima punase koorega eri õunasordid, mis praeguseks on saavutanud juhtiva positsiooni. 60–70ndatel võeti ametlikult kasutusele nimetus „Mela Rossa Cuneo”, mis seejärel ilmus raamatupidamisdokumentidesse ning siseturule suunatud puuviljade transpordidokumentidesse. Samasse aega ulatub ka õunte „Mela Rossa Cuneo” esimene reklaamikampaania ning 80ndatel ilmus nimetus eksporditud õunte arvetesse. Samal ajal esitleti õunu „Mela Rossa Cuneo” puuviljamessidel, mis ei olnud suunatud üksnes professionaalsetele puuviljakasvatajatele, vaid ka tarbijatele ning käesoleva sajandi esimesel kümnendil õuna kaubanduslik identiteet järk-järgult tugevnes tänu reklaamiprojektidele Loode-Itaalia suurtes jaemüügikettides.

Viide spetsifikaadi avaldamisele:

Taotluse esitanud asutus on algatanud riikliku vastuväite esitamise menetluse, avaldades kaitstud geograafilise tähise „Mela Rossa Cuneo” muutmise ettepaneku 14. novembri 2011. aasta Itaalia Vabariigi Teatajas nr 265.

Spetsifikaadi terviktekst on kättesaadav järgmisel veebisaidil:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

või

otse põllu-, toidu- ja metsamajandusministeeriumi veebisaidil (http://www.politicheagricole.it), klõpsates „Qualità e sicurezza” („Kvaliteet ja ohutus”; ekraanil ülal paremal) ning seejärel „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” („ELi läbivaatuseks esitatud spetsifikaadid”).


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.