2.2.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 29/3


Finantseerimisasutustele ümberkorraldamis- ja likvideerimisabi andmist käsitlevate otsuste rakendamise järelevalve raames tehtavad otsused

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 29/03

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

19.12.2011

Abi nr

SA.31189 (MC 7/10)

Liikmesriik

Austria

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Monitoring of BAWAG P.S.K.

Otsuse liik

Sisu

Austria esitas 9. detsembril 2011 komisjonile investeeringute piirmäärasid käsitlevad uued kohustused. Komisjon nõustub, et uusi kohustusi käsitlevaid investeeringute piirmäärasid tuleb kohaldada alates käesoleva muutmisotsuse teatavakstegemisest.

Muu teave

Komisjon kiitis 30. juunil 2010 heaks teise ümberkorraldamisabi BAWAG P.S.K. heaks.

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm