18.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 338/56


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. märtsi 1994. aasta direktiivi 94/9/EÜ (plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

(Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

2011/C 338/02

ESO (1)

Viide ühtlustatud standardile ja standardi pealkiri

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded trükimasinate ja paberimuundurmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 1: Üldnõuded

8.6.2011

EN 1010-1:2004

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(8.6.2011)

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 2: Trüki- ja lakkimismasinad, kaasa arvatud trükieelsed pressimisseadmed

4.2.2011

EN 1010-2:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2011)

CEN

EN 1127-1:2011

Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 1: Põhimõisted ja metoodika

Esmakordne avaldamine

EN 1127-1:2007

Märkus 2.1

31.7.2014

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 2: Põhimõisted ja metoodika kaevandamisel

20.8.2008

EN 1127-2:2002

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Maa-aluste kaevanduste plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks mõeldud seadmed ja komponendid

20.8.2008

EN 1710:2005

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Töötamine plahvatusohtlikus keskkonnas. Kasutamine süttivas gaasis, aurus, udus ja tolmus

16.4.2010

EN 1755:2000

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(16.4.2010)

CEN

EN 1834-1:2000

Kolbsisepõlemismootorid. Plahvatusohtlikus keskkonnaks kasutamiseks mõeldud mootorite kavandamise ja valmistamise ohutusnõuded. Osa 1: Rühma II mootorid kasutamiseks süttiva gaasi ja auru keskkonnas

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Kolbsisepõlemismootorid. Plahvatusohtlikus keskkonnaks kasutamiseks mõeldud mootorite kavandamise ja valmistamise ohutusnõuded. Osa 2: Rühma I mootorid kasutamiseks kaevandusgaasi- ja/või põleva tolmuriskiga allmaatöödel

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Kolbsisepõlemismootorid. Plahvatusohtlikus keskkonnaks kasutamiseks mõeldud mootorite kavandamise ja valmistamise ohutusnõuded. Osa 3: Rühma II mootorid kasutamiseks süttiva tolmu keskkonnas

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1839:2003

Gaaside ja aurude plahvatuspiiride kindlaksmääramine

12.8.2004

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Pindamisseadmed. Sukel- ja elektrofoor-pindamismasinad orgaaniliste vedelike pindamismaterjalide kasutamiseks. Ohutusnõuded

17.9.2010

EN 12581:2005

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Masinad kattematerjalide etteandmiseks ja tsirkuleerimiseks rõhu all. Ohutusnõuded

17.9.2010

EN 12621:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Kattematerjalide segamise masinad. Ohutusnõuded. Osa 1: Sõidukites kasutatavad segamismasinad

17.9.2010

EN 12757-1:2005

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

CEN

EN 13012:2001

Bensiinijaamad. Kütusetankurites kasutatavate automaatpihustite valmistamine ja jõudlus

22.1.2002

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Lekkedetektorsüsteemid. Osa 1: Üldpõhimõtted

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13237:2003

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks mõeldud seadmete ja kaitsesüsteemide mõisted ja määratlused

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 1: Põhimeetod ja nõuded

16.4.2010

EN 13463-1:2001

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

CEN

EN 13463-2:2004

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 2: Kaitsmine juurdevoolu takistamise „fr” abil

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 3: Kaitsmine tulekindla ümbrise „d” abil

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Mitteelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 5: Kaitsmine konstruktsiooniohutusklassi „c” abil

Esmakordne avaldamine

EN 13463-5:2003

Märkus 2.1

31.7.2014

CEN

EN 13463-6:2005

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 6: Kaitsmine süttimisallika kontrolli „b” abil

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Mitteelektrilised seadmed plahvatusohtliku keskkonna jaoks. Osa 8: Vedelikimmersioon „k” poolt tagatav kaitse

12.8.2004

 

 

CEN

EN 13616:2004

Staatiliste mahutite ning vedelkütuste ülevoolu vältimise seadmed

9.3.2006

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Bensiinijaamad. Osa 1: Ohutusnõuded mõõtepumpade, tankurite ja kaugjuhtimisega pumpade valmistamisele ja jõudlusele

7.7.2010

EN 13617-1:2004

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

CEN

EN 13617-2:2004

Bensiinijaamad. Osa 2: Ohutusnõuded mõõtepumpadel ja tankuritel kasutamiseks mõeldud kaitselülitite valmistamisele ja jõudlusele

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13617-3:2004

Bensiinijaamad. Osa 3: Ohutusnõuded sulgurventiilide valmistamisele ja jõudlusele

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13760:2003

Kerg- ja raskeveokite automaatsed LPG tankimissüsteemid. Otsik, katsenõuded ja mõõtmed

24.1.2004

 

 

CEN

EN 13821:2002

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Plahvatuste vältimine ja kaitse plahvatuste eest. Tolmu/õhu segude minimaalse süttimiskontsentratsiooni määramine

20.5.2003

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 1: Tolmupilvede maksimaalse plahvatusrõhu (pmax) kindlaksmääramine

8.6.2011

EN 14034-1:2004

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 2: Tolmupilvede maksimaalse plahvatusrõhu (dp/dt)max kindlaksmääramine

8.6.2011

EN 14034-2:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 3: Tolmupilvede madalaima plahvatusmäära LEL kindlaksmääramine

8.6.2011

EN 14034-3:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 4: Hapniku piirkontsentratsiooni (LOC) kindlaksmääramine tolmupilvedes

8.6.2011

EN 14034-4:2004

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.7.2011)

CEN

EN 14373:2005

Plahvatuse summutamise süsteemid

9.3.2006

 

 

CEN

EN 14460:2006

Plahvatuskindlad seadmed

15.12.2006

 

 

CEN

EN 14491:2006

Plahvatusohtliku tolmu eest kaitsvad ventilatsioonisüsteemid

20.7.2006

 

 

EN 14491:2006/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Kraanad. Elektrilised vintsid ja tõstemehhanismid. Osa 1: Elektrilised tõstemehhanismid

16.4.2010

EN 14492-1:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2010)

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Kraanad. Elektrilised vintsid ja tõstemehhanismid. Osa 2: Elektrilised tõstukid

16.4.2010

EN 14492-2:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(16.4.2010)

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Gaaside ja aurude isesüttimistemperatuuri määramine

30.11.2005

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Plahvatuse vältimine ja kaitse allamaakaevanduses. Kaitsesüsteemid. Osa 1: 2-baarist plahvatust taluv ventilatsioonikonstruktsioon

9.3.2006

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Plahvatuse vältimine ja kaitse allamaakaevanduses. Kaitsesüsteemid. Osa 2: Veerennidest barjäärid

12.12.2007

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Pahvatuse vältimine ja kaitse maa-alustes kaevandustes - Kaitsesüsteemid - Osa 4: Automaatsed kustutussüsteemid teekäikudele

12.12.2007

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Masinate ohutus. Terase ümbertöötlemine. Masinad ja seadmed vedela terase käsitlemiseks

20.8.2008

 

 

CEN

EN 14678-1:2006+A1:2009

LPG seadmed ja tarvikud. Seadmed vedelgaasitanklatele. Osa 1: Automaadid

16.4.2010

EN 14678-1:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(16.4.2010)

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Terase elektrikaarahjuga tootmiseks kasutatavate masinate ja seadmete ohutusnõuded

8.6.2011

EN 14681:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(8.6.2011)

CEN

EN 14756:2006

Süttivate gaaside ja aurude hapniku piirkonsentratsiooni (LOC) kindlaksmääramine

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14797:2006

Paiskpinnaga plahvatuskaitsed

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Allmaapaigaldistes kasutamiseks mõeldud konveierlindid. Elektri- ja tuleohutuse nõuded

7.7.2010

EN 14973:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

CEN

EN 14983:2007

Plahvatuse vältimine ja kaitse allamaakaevanduses. Seadmed ja kaitsesüsteemid kaevandusgaasidest põhjustatud kahjustuste puhuks

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14986:2007

Plahvatusohtlikus keskkonnas töötavate ventilaatorite konstruktsioon

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14994:2007

Gaasiplahvatuste eest kaitsvad ventilatsioonisüsteemid

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15089:2009

Plahvatuste isoleerimise süsteemid

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15188:2007

Ladestunud tolmu iseenesliku süttmiskäitumise määramine

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15198:2007

Potensiaalselt plahvatusohtlikes keskondades kasutamiseks mõeldud mitteelektrilise seadmestiku ja komponentide riskihindamise metoodika

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15233:2007

Potensiaalselt plahvatusohtlike keskondade kaitsesüsteemide funktsionaalse ohutuse hindamise metoodika

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15268:2008

Bensiinijaamad. Ohutusnõuded sukelpumbasüsteemide ehitamiseks ja kasutamiseks

27.1.2009

 

 

CEN

EN 15794:2009

Süttivate vedelike plahvatuspunktide määramine

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15967:2011

Maksimaalse plahvatusrõhu ja gaaside ning aurude rõhu suurenemise maksimaalse kiiruse määramine

Esmakordne avaldamine

EN 13673-2:2005

EN 13673-1:2003

Märkus 2.1

29.2.2012

CEN

EN 16009:2011

Leegitõkestiga plahvatuse kaitseklapid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 16020:2011

Plahvatuse kõrvalejuhtimise süsteem

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Leegitõkestid. Toimivusnõuded, katsemeetodid ja kasutuspiirangud (ISO 16852:2008, koos parandustega Cor 1:2008 ja Cor 2:2009)

17.9.2010

EN 12874:2001

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

Cenelec

EN 50050:2006

Plahvatusohtlikes keskkondades kasutatavad elektriseadmed. Käeshoitavad elektrostaatilised pihustusseadmed

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 50104:2010

Hapniku avastamise ja mõõtmise elektriseadmed. Jõudlusnõuded ja katsemeetodid

4.2.2011

EN 50104:2002

ja selle muudatus

Märkus 2.1

1.6.2013

Cenelec

EN 50176:2009

Kohtkindlad süttiva vedela pinnakattematerjali elektrostaatilised pihustusseadmed. Ohutusnõuded

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Kohtkindlad süttiva pulber-pinnakattematerjali elektrostaatilised pihustusseadmed. Ohutusnõuded

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50223:2010

Kohtkindlad elektrostaatilised rakendusseadmed süttivale helvesmaterjalile. Ohutusnõuded

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 50241-1:1999

Gaaside ja aurude avastamiseks mõeldud avatud trajektooriga aparaadi spetsifikatsioon. Osa 1: Üldnõuded ja katsemeetodid

6.11.1999

 

 

EN 50241-1:1999/A1:2004

12.8.2004

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(12.8.2004)

Cenelec

EN 50241-2:1999

Gaaside ja aurude avastamiseks mõeldud avatud trajektooriga aparaadi spetsifikatsioon. Osa 2: Põlevate gaaside avastamiseks mõeldud aparaadi jõudlusnõuded

6.11.1999

 

 

Cenelec

EN 50271:2010

Elektriseadmed põlevate gaaside, toksiliste gaaside ja hapniku avastamiseks ja mõõtmiseks. Nõuded tarkvara ja/või digitaaltehnikat kasutavatele seadmetele ja nende seadmete katsetamine

4.2.2011

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Elektriseadmed kasutamiseks põleva tolmu olemasolu puhul. Osa 2-1: Katsemeetodid. Meetodid tolmu minimaalse süttimistemperatuuri kindlaksmääramiseks

6.11.1999

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Rühma II, kategooria I G seadmed, mis on mõeldud säilitama oma funktsionaalsuse maagaasi ja/või kivisöetolmu poolt ohustatud keskkonnas

16.2.2001

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Teisaldatavad õhutusruumid olemasoleva või puuduva seesmise väljalaskekohata

9.3.2006

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Seadmete plahvatusohtu arvestavaks ohutuks talitluseks nõutavad ohutusseadmed

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2009

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded

IEC 60079-0:2007

16.4.2010

EN 60079-0:2006

+ EN 61241-0:2006

Märkus 2.1

1.6.2012

Cenelec

EN 60079-1:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 1: Seadme kaitse leegikindla ümbrise abil „d”

IEC 60079-1:2007

20.8.2008

EN 60079-1:2004

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.7.2010)

Cenelec

EN 60079-2:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 2: Seadme kaitse survestatud ümbrise abil „p”

IEC 60079-2:2007

20.8.2008

EN 60079-2:2004

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-5:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 5: Seadmete kaitse pulbertäite abil „q”

IEC 60079-5:2007

20.8.2008

EN 50017:1998

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-6:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 6: Seadmete kaitse õlitäite abil „o”

IEC 60079-6:2007

20.8.2008

EN 50015:1998

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.5.2010)

Cenelec

EN 60079-7:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 7: Seadme kaitse suurendatud ohutusega „e”

IEC 60079-7:2006

11.4.2008

EN 60079-7:2003

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-11:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 11: Seadme kaitse sisemise ohutusega „i”

IEC 60079-11:2006

11.4.2008

EN 50020:2002

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-15:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 15: Kaitseviis „n”

IEC 60079-15:2010

8.6.2011

EN 60079-15:2005

Märkus 2.1

1.5.2013

Cenelec

EN 60079-18:2009

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 18: Seadmete kaitse valumasstäitega „m”

IEC 60079-18:2009

7.7.2010

EN 60079-18:2004

+ EN 61241-18:2004

Märkus 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 20-1: Gaaside ja aurude liigitamiseks kasutatavad materjaliomadused. Katsetamismeetodid ja tunnusväärtused

IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 25: Sädemeohutud elektrilised süsteemid

IEC 60079-25:2010

8.6.2011

EN 60079-25:2004

Märkus 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 60079-26:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 26: Seadmed seadmekaitseastmega Ga

IEC 60079-26:2006

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-27:2008

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 27: Väljasiini omaohutuse kontseptsioon

IEC 60079-27:2008

16.4.2010

EN 60079-27:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.4.2011)

Cenelec

EN 60079-28:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 28: Seadmete ja ülekandesüsteemide kaitse optilise kiirguse kasutamisega

IEC 60079-28:2006

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 29-1: Gaasidetektorid. Põlevgaasidetektorite toimivusnõuded

IEC 60079-29-1:2007 (Muudetud)

20.8.2008

EN 61779-1:2000

+ A11:2004

+ EN 61779-2:2000

+ EN 61779-3:2000

+ EN 61779-4:2000

+ EN 61779-5:2000

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 29-4: Gaasiandurid. Lahtise mõõtetraktiga põlevgaasiandurite toimivusnõuded

IEC 60079-29-4:2009 (Muudetud)

8.6.2011

EN 50241-1:1999

ja selle muudatus

+ EN 50241-2:1999

Märkus 2.1

1.4.2013

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 30-1: Elektriline takistus-joonkuumutus. Üld- ja katsetusnõuded

IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2009

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 31: Seadmete kaitse tolmsüttimise eest ümbrisega „t”

IEC 60079-31:2008

7.7.2010

EN 61241-1:2004

Märkus 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Plahvatusohtlikud keskkonnad.

IEC 60079-35-1:2011

Esmakordne avaldamine

EN 62013-1:2006

Märkus 2.1

30.6.2014

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61241-4:2006

Elektriseadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks põlevtolmu olemasolul. Osa 4: Kaitseviis „pD”

IEC 61241-4:2001

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 61241-11:2006

Elektriseadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks põlevtolmu olemasolul. Osa 11: Kaitse sisemise ohutusega „iD”

IEC 61241-11:2005

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 62013-1:2006

Kiivrivalgustid kasutamiseks maagaasitundlikes kaevandustes. Osa 1: Üldnõuded. Valmistamine ja katsetamine seoses plahvatusriskiga

IEC 62013-1:2005

20.8.2008

EN 62013-1:2002

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.2.2009)

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Plahvatusohtlik keskkond. Osa 34: Kvaliteedisüsteemide rakendamine seadmete tootmisel

ISO/IEC 80079-34:2011 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

EN 13980:2002

Märkus 2.1

25.5.2014

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse (osaliselt) asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega uue standardi reguleerimisalasse kuuluvate toodete puhul. See ei mõjuta vastavuseeldust direktiivi oluliste nõuetega nende toodete puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard (veerg 3) koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

MÄRKUS:

Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/34/EÜ (2) (muudetud direktiiviga 98/48/EÜ) (3) lisas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides ühenduse keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite kohta võib leida Internetilehelt

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  Euroopa standardiorganisatsioonid:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel.+32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel.+32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(3)  EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18.